Τετάρτη 31.05.2023 | Εορτάζουν: Ερμείας, Ερμειάς, Ερμεία, Μάγος, Μάγια

Γνωστοποίηση του Δήμου Μετεώρων για την Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

Ανακοινώσεις δημοσίου20.01.2022 | 2:26 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Ευθ. Βλαχάβα 1
Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαμπάκα
Τηλ.: 24323-50252
e-mail: dioikisi@dimosmeteoron.com
Αρ. πρωτ.: 760
Καλαμπάκα 17-01-2022
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο Δήμαρχος Μετεώρων έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως ισχύει
– την με αριθμ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα ‘’Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας’’
– τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μετεώρων στον οποίο προβλέπονται θέσεις ειδικού προσωπικού
– τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών ή ειδικών επιστημόνων σε αριθμό ίσο με τις θέσεις των αντιδημάρχων
– το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν. 4674/2020 (Α΄ 53), όπως ισχύει, στο Δήμο Μετεώρων μπορούν να ορισθούν επτά (7) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι.
– το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων έχουν πληρωθεί έξι (6) θέσεις ειδικών και επιστημονικών συνεργατών
– την ανάγκη για πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα εκπαίδευσης
– την υπ’ αριθ. 748/17.01.2022 βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων περί εξασφαλισμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερομένους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σχετικά με την πλήρωση:
1. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για την προώθηση δράσεων σε θέματα του τομέα της Εκπαίδευσης

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 18/1/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης