Δευτέρα 30.01.2023 | Εορτάζουν: Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω, Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής, Μαυρέτα, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία, Αύρα

Οι ειδικότητες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πύλης

ΤΟΠΙΚΑ13.07.2018 | 2:16 μμ

Γράφει ο/η

Ελένη Χολέβα

Γράφει ο/η Ελένη Χολέβα

Στην ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στις Τοπικές Κοινότητες Πύλης, Γόμφων, Δροσερού, Λυγαριάς, Πηγής, Ελάτης, Φήκης, Στουρναραίικων και Πιαλείας προχωρά ο δήμος Πύλης.

Με την αριθμ. 315/2016 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» και στο Υποέργο «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιοχές (ΛΑΠ)».

Η Πράξη αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό με έμφαση σε άτομα από Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων δια βίου μάθησης (π.χ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθητική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα, κ.λ.π.).

Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:

 • τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση,
 • την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικοοικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,
 • τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία,
 • την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
 • τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
 • την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού,
 • την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
 • τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,
 • την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,
 • τη διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας, δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου,
 • την ποιότητα στην παρακολούθηση – αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν διακρίνονται σε:

α) Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας, από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων.

β) Προγράμματα τοπικής εμβέλειας, τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

Ο Δήμος Πύλης θα προβεί στην υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων:

Εθνικής Εμβέλειας:

Οικονομία/Επιχειρηματικότητα(4)

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη — 25Ω,

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Μarketing Αγροτικών Προϊόντων — 25Ω,

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση — 25Ω,

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών — 25Ω

Ποιότητα Ζωής/Περιβάλλον (2)

Γεωργία και Φυσικοί Πόροι — 25Ω,

Ασφάλεια – ποιότητα τροφίμων — 25Ω

Νέες Τεχνολογίες (3)

Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) — 50Ω,

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή — 25Ω

Δημιουργία ιστοσελίδας — 50Ω

Γλώσσα και Επικοινωνία (1)

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) — 25Ω

Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις (2)

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο — 25Ω,

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία — 25Ω

Πολιτισμός και Τέχνη (3)

Εικαστικό Εργαστήρι — 50Ω,

Εργαστήρι μουσικής — 50Ω,

Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς — 25Ω

Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (1)  – υποχρεωτική επιλογή –

Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή — 25Ω

Τοπικής Εμβέλειας (4)

Οικιακή οινοποίηση και αποστάγματα — 50Ω,

Παρασκευή σκευασμάτων από κηπευτικά — 50Ω,

Εκπαίδευση δασεργατών για χρήση σχοινογεφυρών — 50Ω,

Συσκευασία μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων — 25Ω.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ