Κυριακή 29.05.2022 | Εορτάζουν: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή

Οι Τρικαλινοί προπονητές που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ24.09.2020 | 10:41 μμ

Γράφει ο/η

Athletic News

Γράφει ο/η Athletic News

Ο σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Τρικάλων εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά τους προπονητές οι οποίοι  πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 (Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή) του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου αγωνιστικής περιόδου  2020-2021 και είναι 24. Αναλυτικά:

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΠ Ν Τρικάλων δίνονται στην δημοσιότητα τα ονόματα των προπονητών –μελών  του Συνδέσμου μας που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2(Δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος προπονητή) του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου αγωνιστικής περιόδου  2020-2021.

Υπενθυμίζεται ότι στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ότι:   Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή που κατά παραχώρηση της διοργανώνονται από τις Ενώσεις – Μέλη της, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν:

  1. Προπονητές από Ομοσπονδία που είναι μέλος του UEFA Convention 2015 και 2020

α) Οι κάτοχοι διπλώματος της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. – UEFA, σύμφωνα με τις οδηγίες της Σύμβασης UEFA των ετών 2010, 2015 και 2020.

β) Οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA.

γ) Οι κάτοχοι διπλωμάτων προπονητών ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α. – Ε.Π.Ο., τα διπλώματα των οποίων έχουν ήδη εξομοιωθεί με τα διπλώματα UEFA όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ (8) θέσεων UEFA-Ε.Π.Ο

δ) Οι πτυχιούχοι των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ελληνικών πανεπιστημίων με κύρια ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ θέσεων UEFA – Ε.Π.Ο. (Σχετικά έγγραφα UEFA προς Ε.Π.Ο. με ημερομηνίες 12.06.2006 και 30.06.2007).

ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, εκτός των ανωτέρω, είναι η έκδοση ταυτότητας τριετίας σε ισχύ και η εγγραφή τους ως μελών σε αναγνωρισμένους Συνδέσμους προπονητών, μέλη του δευτεροβάθμιου οργάνου των προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) που έχουν τηρήσει την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παρ.3 του καταστατικού της ΕΠΟ.

στ) Οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) δεν μπορούν να προσλαμβάνουν ως προπονητές των αντιπροσωπευτικών τους ομάδων ή ως Περιφερειακούς προπονητές, τους προπονητές ή/και τους ιδιοκτήτες και τα συγγενικά πρόσωπα έως 1ου βαθμού των ιδιοκτητών των σωματείων-ακαδημιών ποδοσφαίρου που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η κάθε Ε.Π.Σ.

  1. Προπονητές από Ομοσπονδία που δεν είναι μέλος του UEFA Convention 2015 και 2020

 

Η πρόσληψη και απασχόληση προπονητή που ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία επιτρέπεται μόνον στις πρώτες (Α΄) ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών, εφόσον ο προπονητής αυτός πληροί τις εξής προϋποθέσεις: [3]

 

α) Να είναι κάτοχος ισότιμου διπλώματος UEFA PRO των σχολών της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης για τα προπονητικά προσόντα της UEFA.

β) Να έχει ηλικία μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ετών.

γ) Να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, του καταστατικού και των λοιπών κανονισμών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και να δηλώνει, με το ιδιωτικό συμφωνητικό – (σύμβαση πρόσληψης) / συμβόλαιο, που καταρτίζεται και υποβάλλεται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), ότι το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων πιστοποιείται με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

δ) Πέραν των ανωτέρω, επιβάλλεται και η τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων για την νόμιμη διαμονή στην χώρα και την λήψη άδειας εργασίας που επιβάλλονται από τους νόμους της πολιτείας.

Ονόματα προπονητών  κατά αλφαβητική σειρά :

 

1) ΑΛΜΠΑΝΗΣ Γεώργιος UEFA C

2) ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑΣ Νικόλαος UEFA B

3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Περικλής UEFA C

4) ΒΑΤΗΣ Ευστράτιος UEFA C

5) ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ Νικόλαος  UEFA B

6) ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ Απόστολος UEFA B

7) ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ Βασίλειος  UEFA B

8)  ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΣ Κωνσταντίνος UEFA B

9) ΓΡΙΖΑΝΙΤΗΣ Βασίλειος UEFA C

10) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σπύρος UEFA B

11) ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Θεοδόσιος UEFA A

12) ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ Νικόλαος   UEFA  C

13) ΚΟΛΕΤΣΟΣ Αλέξανδρος UEFA C

14) ΛΟΥΛΕΣ Γεώργιος UEFA A

15) ΜΑΝΟΥΡΑΣ Νικόλαος UEFA A

16) ΜΟΥΡΙΚΗΣ Γεώργιος UEFA C

17) ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ Ευάγγελος UEFA A

18) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος UEFA C

19) ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ Νικόλαος UEFA B

20) ΠΟΥΛΙΟΣ Αθανάσιος UEFA B

21) ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Αχιλλέας UEFA C

22) ΤΣΙΟΥΚΑΣ Ευάγγελος UEFA C

23) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σπύρος  UEFA C

24) ΨΥΧΟΣ Βίκτωρ UEFA B

 

Παρακαλούνται και οι υπόλοιποι διπλωματούχοι προπονητές του νομού Τρικάλων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 2 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου έτους 2020-2021 .

Εφόσον στην συνέχεια προκύψουν και άλλα ονόματα προπονητών που πληρούν της παραπάνω προϋποθέσεις του εν θέματι άρθρου  ,ο ΣΠΠΝ Τρικάλων θα επανέλθει με νεώτερο δελτίου τύπου.

Ο ΣΠΠ Ν. Τρικάλων , όπως προβλέπεται  στο άρθρο 2 του καταστατικού του, είναι υποχρεωμένος να προασπίσει τα συμφέροντα των προπονητών μελών του ,πάντα σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου .

Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους .

 

 Για την ΕΕ

Ο    Πρόεδρος   Ο  Γεν. Γραμματέας

Ψύχος Βίκτωρ    Λουλές Γεώργιος

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης