Σάββατο 10.06.2023 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

ΚΕΠ Δ. Πύλης: Υποβολή αιτήσεων για το τηλεοπτικό σήμα

ΤΟΠΙΚΑ24.05.2021 | 5:34 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2066/Β΄/19-5-2021 η κοινή υπουργική απόφαση 14177/14-5-2021, με θέμα: «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ, ειδικά για την πρώτη φάση του έργου, είναι δυνατή από 20 Μαΐου 2021 έως 15 Ιουνίου 2021.

Μετά την πρώτη φάση αιτήσεων (20/05/2021- 15/06/2021), οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετράμηνου του έτους.

-Α’ τετράμηνο: 01/02-15/02

-Β’ τετράμηνο: 01/06-15/06

-Γ’ τετράμηνο: 01/10-15/10 Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ (ΦΕΚ 2066/Β΄).

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο, μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), είτε μέσω των ΚΕΠ.

Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα. υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική υποβολή της. Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται από τα ΚΕΠ των Δήμων, στους οποίους υπάγονται οι κάτοικοι Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) ή από ΚΕΠ του πλησιέστερου Δήμου σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΚΕΠ στον Δήμο από τον οποίο προέρχεται η αίτηση.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Πληροφορίες για δικαιολογητικά στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Πύλης

ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ : 2434 350 300 & 2434 350 302

ΚΕΠ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ: 2431 352 118

ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ: 2431 352 340

ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΙΝΔΑΙΩΝ: 2434 350224

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης