• Συστημικές αλλαγές στα συμμετέχοντα σχολεία μέσω των αλλαγών στη μεθοδολογία τους
 • Πιθανότητα συνεργασίας σε δραστηριότητες με κοινωνικούς εταίρους
 • Πιθανότητα εφαρμογής των μεθοδολογιών σε άλλα σχολεία με τα οποία τα συμμετέχοντα σχολεία συνεργάζονται
 • Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργαστήκαμε  με  τους παρακάτω φορείς, του οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα: Όλες οι εργασίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://greatmiddleroutes.x10host.com Για την Παιδαγωγική Ομάδα Η Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων Αθανασία Ζαραμπούκα Μαθηματικός, Msc" /> «Μεγάλοι Δρόμοι στο Μεσαίωνα και οι Συμβολισμοί τους» - Η ΕΡΕΥΝΑ
  Παρασκευή 03.02.2023 | Εορτάζουν: Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα, Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη

  «Μεγάλοι Δρόμοι στο Μεσαίωνα και οι Συμβολισμοί τους»

  ΤΟΠΙΚΑ23.06.2018 | 12:59 μμ

  Γράφει ο/η

  newsroom

  Γράφει ο/η newsroom

  Το σήμα «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής  Κληρονομιάς 2018» (που περιλαμβάνει λογότυπο, σύνθημα και ετικέτα) έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 1ο ΓΕΛ Τρικάλων για το έργο του.

  Το σήμα αυτό διατίθεται για δραστηριότητες, εκδηλώσεις και έργα που πραγματοποιούνται από τις 7 Δεκεμβρίου 2017 (ημερομηνία που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτισμού στο Μιλάνο) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, και τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 , όπως εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ με το άρθρο 2 της απόφασης (EΕ) 2017/864.

  Το ανωτέρω Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που εκπονήθηκε από το 1ο ΓΕΛ Τρικάλων σε συνεργασία με σχολεία από την Ισπανία ( Calatayud), Ιταλία (Bitonto), Λετονία (Jelgava), Πολωνία (Jiastezbie Zdroj) και Γαλλία (Saint Malo) είχε σαν στόχο:

  • Την καταγραφή μεγάλων μεσαιωνικών διαδρομών και κατανόηση της σημασίας τους σχετικά με τη μετάδοση του πολιτισμού σε όλες τις πτυχές του
  • Την κατανόηση σημερινών προβλημάτων που ερμηνεύονται, αναλύονται και επιλύονται με τη μελέτη ενός παρόμοιου προβλήματος που συνέβη στο παρελθόν
  • Την εκμάθηση σχεδιασμού διδακτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση νέων διδακτικών μεθοδολογιών

  Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σχετίζονται με τις πρακάτω ενότητες μάθησης:

  α. Μεσαιωνικοί δρόμοι και χάρτες:

  • σχεδιασμός των μεσαιωνικών δρόμων: εμπορικοί, θρησκευτικοί, θαλάσσιοι, δρόμοι ποταμών, τοπικοί δρόμοι (κτηνοτροφίας κ.λ.π)
  • υπολογισμός αποστάσεων, όργανα ναυσιπλοΐας και αστρονομίας
  • περιπατητικές διαδρομές
  • ανάλυση σε τι κατάσταση είναι σήμερα οι δρόμοι και πώς χρησιμοποιούνται

  β.  Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, σύμβολα και κτίρια :

  • διακοσμητικά στοιχεία
  • συσχέτιση μεταξύ συμβόλων και μεσαιωνικών διαδρομών
  • συσχέτιση μεταξύ αρχιτεκτονικών ρυθμών και μεσαιωνικών διαδρομών
  • 3d αναπαράσταση μεσαιωνικών μνημείων

  γ) Μύθοι και θρύλοι. Πραγματικοί και φανταστικοί χαρακτήρες

  • μύθοι σχετικά με το μεσαίωνα σε όλες της εκφάνσεις της καθημερινής ζωής
  • κατασκευή σχετικών πόστερ

  δ) Καθημερινή ζωή στο Μεσαίωνα:

  • Επαγγέλματα στο μεσαίωνα
  • Διατροφικές συνήθειες
  • Παραγωγή αγαθών -Ενδυμασία
  • Γιορτές και Πανηγύρια
  • Λογοτεχνικά είδη και στυλ
  • Κώδικες συμπεριφοράς διαφόρων κοινωνικών ομάδων

  ε) Πολιτιστικά εμπόδια στις μεσαιωνικές διαδρομές

  • Προβλήματα επικοινωνίας γλώσσας
  • Μετατροπή Μονάδων μέτρησης
  • Αλλαγές στο σχεδιασμό δρόμων
  • Μεταφορά και μετάδοση ασθενειών

  Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε  ήταν:

  • συνεργατική μάθηση: πρόκειται για τη δημιουργία ετερογενών ομάδων μαθητών από τα συμμετέχοντα σχολεία για να εργαστούν σε διάφορες δραστηριότητες. Μέσω αυτής της μεθόδου προωθείται η μάθηση του πώς να μαθαίνω, η ανάπτυξη θετικού κλίματος συνεργασίας, η ανάπτυξη αξιών όπως η υπευθυνότητα, η επικοινωνία, αλληλεγγύη, η προσωπική αυτονομία, η εργασία σε ομάδες, η αποδοχή της διαφορετικότητας και ανάπτυξη της αυτοκριτικής ικανότητας.
  • μάθηση βασισμένη σε έργα. Πρόκειται για υλοποίηση μικρών σχεδίων έρευνας που σχετίζονται με τις πέντε ενότητες μάθησης του προγράμματος. Μέσω αυτής της μεθόδου, οι μαθητές αναπτύσσουν την αυτονομία και τη δημιουργικότητα τους, σχεδιάζοντας το κάθε έργο, μοιράζοντας τις υποχρεώσεις και παίρνοντας αποφάσεις.
  • Παιδαγωγική μέθοδος flipped classroom: είναι μια νέα μέθοδος συμπληρωματική στις δυο προηγούμενες, που βασίζεται στη μάθηση μέσω παρατήρησης διαδραστικά ή ζωντανά , μιας παρουσίασης δράσης που εξηγεί τη διαδικασία επιτέλεσης ενός έργου ή μιας διαδικασίας μάθησης (μαθαίνω βλέποντας κάποιον άλλον να κάνει κάτι) την οποία στη συνέχεια καλούνται οι μαθητές να υλοποιήσουν με τη βοήθεια του εκπ/κού. (π.χ. ανακύκλωση χαρτιού, αγιογραφία, κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων, κατασκευή νομισμάτων, βιτρό, μαγειρική, κατασκευής προιόντων με βάση την κερήθρα, κ.λ.π.)

  Μ’  αυτό τον τρόπο  οι μαθητές έμαθαν νέες τεχνικές παρουσίασης εργασιών με χρήση νέων προγραμμάτων Τεχνολογιών όπως: aurasma, movie maker, Google drive, green screen, filmora κ.λ.π.

  Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  α. για τους μαθητές

  • Η γνωριμία με άλλους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς μέσω των μεσαιωνικών διαδρομών
  • Η συμμετοχή στην εκπόνηση ποικίλων δραστηριοτήτων και την παραγωγή διδακτικού υλικού
  • Η ανάδειξη της αξίας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας ως διαθεματικό αντικείμενο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση
  • Η βελτίωση της απόκτησης σημαντικών γνώσεων με τη χρήση των διδακτικών μεθοδολογιών που κινητοποιούν τη μάθηση

  β. για τους εκπ/κούς:

  • Βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων που θα λειτουργούν ως παραδείγματα
  • Προώθηση της συνεργασίας με άλλους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς
  • Αύξηση της διάθεσης των εκπαιδευτικών να τροποποιήσουν τη διδακτική τους μεθοδολογία
  • Άριστη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων σχολείων μέσω της ανταλλαγής απόψεων πάνω σε διάφορα θέματα διδασκαλίας

  γ. για τα σχολεία

  • Η ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών του κάθε σχολείου συμβάλλει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών προγραμμάτων σε διάφορα θέματα
  • Εισαγωγή καινοτόμων διδακτικών μεθοδολογιών ως “συνεργατική μάθηση”, “Μάθηση με βάση τα έργα” και την παιδαγωγική μέθοδο “Flipped Classroom”
  • Συστημικές αλλαγές στα συμμετέχοντα σχολεία μέσω των αλλαγών στη μεθοδολογία τους
  • Πιθανότητα συνεργασίας σε δραστηριότητες με κοινωνικούς εταίρους
  • Πιθανότητα εφαρμογής των μεθοδολογιών σε άλλα σχολεία με τα οποία τα συμμετέχοντα σχολεία συνεργάζονται

  Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργαστήκαμε  με  τους παρακάτω φορείς, του οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα:

  • Δήμος Τρικκαίων
  • Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
  • Ιερός Μητροπολιτικός ναός Αγίου Νικολάου Τρικάλων
  • Ιερά Μονή Γκούρας
  • Βυζαντινή Χορωδία της Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών
  • Εργαστήριο Ανακύκλωσης χαρτιού της ΧΕΝ Τρικάλων
  • Εργαστήριο Αγιογραφίας «Πεύκης»
  • Λαογραφικός Μορφωτικός Σύλλογος «Οι Θεριστάδες»
  • Μουσείο Ελληνικής Παιδείας στην Καλαμπάκα
  • Σύλλογος Διδασκόντων 1ου ΓΕΛ Τρικάλων
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου ΓΕΛ Τρικάλων
  • ΜΜΕ (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος)

  Όλες οι εργασίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://greatmiddleroutes.x10host.com

  Για την Παιδαγωγική Ομάδα

  Η Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων

  Αθανασία Ζαραμπούκα

  Μαθηματικός, Msc

  Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

  Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

  Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
  ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ