Κυριακή 03.12.2023 | Εορτάζουν: Γλυκέριος, Γλυκερός

Ο αριθμός προσλήψεων σχολικών καθαριστριών που δικαιούται κάθε Δήμος

ΤΟΠΙΚΑ14.07.2022 | 5:59 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Στην ανακοίνωση του μέγιστου αριθμού των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και του μέγιστου αριθμού  προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023, προέβη το υπουργείο Εσωτερικών.

Όσον αφορά την περιοχή των Τρικάλων στους τέσσερις Δήμος ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανέρχεται σε 194 το οποίο επιμερίζεται σε: Δ. Μετεώρων 25, Δ. Πύλης 18, Δ. Τρικκαίων 134, Δ. Φαρκαδόνας 17. Στον γειτονικό Δ. Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας ο μέγιστος αριθμός ανέρχεται σε 3.

Όπως τονίζεται στην απόφαση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 55472/23-7-2021  (Β’3352) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» όπως ισχύει, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης και στη συνέχεια κάθε φορέας τοποθετεί το προσωπικό στα σχολεία μετά την έκδοση των τελικών πινάκων. Ενόψει των ορίων που τίθενται στην ΠΥΣ, με την απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων ατόμων με παράθεση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους (από τον πολλαπλασιασμό των οποίων προκύπτει η κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης) και σε περίπτωση κάλυψης δαπάνης από ίδιους πόρους, η εκτίμηση του ύψους της δαπάνης αυτής τόσο για το τρέχον έτος, όσο και για το έτος 2023».

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης