Δευτέρα 20.03.2023 | Εορτάζουν: Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό, Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης, Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις10.02.2023 | 3:30 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 9Χ67ΩΗ9-Υ73
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τρίκαλα 8-2-2023
Αρ. Πρωτ.: 8476
ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ:
ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΒΑΡΟΥΣΙ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
CPV: 45212350-4 CPV: 45233142-6
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 3.600.000,00 ευρώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΒΑΡΟΥΣΙ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: ΥΠΟΕΡΓΟ1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΒΑΡΟΥΣΙ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
εκτιμώμενης αξίας 2.903.225,81 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 3.600.000,00 ευρώ (με ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΦΠΑ) που αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 2.027.699,06 ευρώ,
ΓΕ + ΟΕ: 364.985,83 ευρώ,
Απρόβλεπτα: 358.902,73 ευρώ
Τέλος εισόδου ΑΕΚΚ με ΓΕ&ΟΕ: 31.270,00 ευρώ,
Αναθεώρηση: 120.368,19 ευρώ
ΦΠΑ: 696.774,19 ευρώ

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr
(πεδίο χρήσιμα-προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 10/02/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ