Παρασκευή 12.07.2024 | Εορτάζουν: Βερονίκη, Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη, Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία, Ιλάριος

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Πολιτισμό

ΤΟΠΙΚΑ03.07.2024 | 8:36 πμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027 με  τίτλο «Υποστήριξη σύγχρονου πολιτισμού», προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ. Η Πρόσκληση εντάσσεται στην προτεραιότητα 4Α “Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» και Ειδικό  στόχο 4.5 « Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία.

Νόμιμοι δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: Δήμοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν. Π.Δ.Δ)(τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο τον Πολιτισμό) Υπηρεσίες ή εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς Αστικές Μη κερδοσκοπικές Εταιρείες με αντικείμενο τον πολιτισμό και αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και Υπηρεσίες ή Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς.

Ειδικότερα η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη υλοποίησης επαναλαμβανόμενων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού διεθνούς ή πανελλήνιας εμβέλειας (φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες), που έχουν αναδειχθεί και καθιερωθεί ή θα μπορούσαν δυνητικά να αναδειχθούν και να καθιερωθούν σε θεσμό στο μέλλον και οι οποίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής ζωής των κατοίκων της Θεσσαλίας, αλλά και πόλο έλξης για την Περιφέρεια.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι η διοργάνωση εικαστικών, κινηματογραφικών, θεατρικών, μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εργαστηρίων, η διοργάνωση εκθέσεων, φεστιβάλ και άλλων συναφών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Γενικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν στην υποστήριξη της παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού όλων των ειδών τέχνης και τη συστηματική προβολή του με φυσική ή ψηφιακή διάσταση (π.χ. ψηφιακή διασύνδεση σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος μέσω των εκδηλώσεων που θα φιλοξενούν).

Προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις σύνδεσης του τουρισμού με τον πολιτισμό (όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων), με στόχο την ενσωμάτωση του σύγχρονου πολιτισμού στο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισμού θα προβάλλει το πολιτιστικό προϊόν στο ευρύτερο κοινό (κάτοικοι και επισκέπτες) της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ταυτόχρονα θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό κεφάλαιο αυτής.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ενδεικτικά οι εξής κατηγορίες δαπανών:

Μισθοδοσία προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση της δράσης. Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας (σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για την ενημέρωση των επισκεπτών & διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης & προβολής, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και στο διαδίκτυο)

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων (ως συμμετέχοντες θεωρούνται ενδεικτικά καλλιτέχνες, σύνεδροι, λοιποί συντελεστές απαραίτητοι για την υλοποίηση της δράσης. Δεν θεωρούνται συμμετέχοντες πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών ή στελέχη του φορέα υλοποίησης). Μίσθωση χώρων & εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου οπτικοακουστικών μέσων. Δαπάνες προσωρινής διαμόρφωσης χώρων για την εκδήλωση (στήσιμο εξέδρας, καθισμάτων ή κερκίδων κλπ). Μεταφορά / ασφάλιση εκθεμάτων. Βραβεία.

Στην παρούσα πρόσκληση δε δύνανται να ενταχθούν προτάσεις που αφορούν την προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊόντων (π.χ. γιορτές κρασιού, σαρδέλας, κάστανου, κ.ο.κ) τοπικά πανηγύρια και ανταμώματα καθώς και εκδηλώσεις που σχετίζονται με αθλητικές διοργανώσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από 1/7/2024 έως αποκλειστικά την 16/09/2024 ώρα 14.00 από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης