Παρασκευή 05.03.2021 | Εορτάζουν: Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα, Κόνων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Σ.∆.Σ. ∆ΑΣΟΥΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις20.08.2020 | 12:01 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΟΥ
(Α.Σ.∆.Σ.) ∆ΑΣΟΥΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ
Α.Φ.Μ. 96038206 – ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)
E-mail: info.goulas@gmail.com

ΤΗΛ.: 2410-622 946 & 6944435181
Αρ. Πρωτ. 07

Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Συνιδιόκτητου ∆άσους Κατούνας διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία:
Για την πώληση 636,30 Μ3 Ξυλώδους όγκου οξιάς, ιστάµενη, στην συστάδα 1α του ∆άσους Κατούνας, με την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη του Δάσους Κατούνας η οποία, εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπαρ. Πρωτ. 106820/15-7-2020, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2020 στο Ξενοδοχείο «ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ» στην Πύλη Τρικάλων και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται το ποσό 3.000 ευρώ μετρητά ή Τραπεζική επιταγή (για τον συγκεκριμένο σκοπό και άμεσα εκτελεστή).
Οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν τους όρους και τα δικαιολογητικά από τον Συν/σµό, και στην συνέχεια να υποβάλλουν τις προσφορές τους. Πληροφορίες: 6944435181 Γούλας Παναγιώτης Πρόεδρος (info.goulas@gmail.com) και Δερπανόπουλος Τριαντάφυλλος Αντιπρόεδρος, τηλ.: 6979729001 και email = derpan@cosmotemail.gr
Πύλη 03-08-2020
Για τον Α.Σ.∆.Σ. ∆ΑΣΟΥΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop