Σάββατο 28.01.2023 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022 της Δ.ΥΠ.Α.

Ανακοινώσεις δημοσίου13.07.2022 | 9:36 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΗΜ 8-07-2022
Αρ. Πρωτ 587837
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-07-2023, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α. εντός του Νομού Αττικής(36) και των Νομών Αιτωλ/νίας(7), Άρτας(2), Αχαϊας(6), Δράμας(2), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(5), Θεσσαλονίκης(4), Θεσπρωτίας(5), Ιωαννίνων(4), Καβάλας(10), Καρδίτσας(8), Λάρισας(5), Μεσσηνίας(2), Ξάνθης(7), Ροδόπης( 4), Σερρών(3 ) και Τρικάλων( 3) .
*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2022) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της Δ.ΥΠ.Α. : www.dypa.gov.gr
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ – ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : αναγράφονται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2022) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της Δ.ΥΠ.Α: www.dypa.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της που θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των βρεφονηπιακών σταθμών αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
• Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr) δεν είναι δυνατή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ