Παρασκευή 09.06.2023 | Εορτάζουν: Ροδάνθη, Ροζάνθη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

Ανακοινώσεις διάφορες25.04.2023 | 9:21 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 4 του Ν.4643/2019.
Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα από την υπ’ αριθμ. 42/2023 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Τρικάλων και συγκεκριμένα:
Τρεις (3) Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων ΔΕ στην έδρα της Περιοχής Τρικάλων.
Έναν (1) Ηλεκτροτεχνίτη Δικτύων ΔΕ στο Πρακτορείο Καλαμπάκας.
Έναν (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ στην έδρα της Περιοχής Τρικάλων
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ, πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 45 ετών. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Τρικάλων, οδός Τζουμαγιάς & Θεοδοσοπούλου 42132 Τρίκαλα, υπ’ όψη κας Ντιντή Κων/νας τηλ. επικοινωνίας: 24310 28263 εσωτ.260 και κας Κρέσσου Σ. 24310 28263 εσωτ.257 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση K.Ntinti@deddie.gr και S.Κressou@deddie.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες που αρχίζουν από 26.04.2023 ημέρα Τετάρτη έως 05.05.2023 ημέρα Παρασκευή.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 128136/07.04.2023 μαζί με το “Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ” θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα στην Εδρα της Περιοχής Τρικάλων, στο Πρακτορείο Καλαμπάκας και στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων. Επίσης θα είναι αναρτημένο στο site του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΚΕ/Περιοχή Τρικάλων
Τζουμαγιάς & Θεοδοσοπούλου,
421 32 Τρίκαλα
Τ 24310 28263

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης