Πέμπτη 13.06.2024 | Εορτάζουν: Τριφύλλιος, Τριφύλιος

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40/2022 5ης ΥΠΕ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις28.12.2022 | 9:19 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42 131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 32483
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 743/50ης/16-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΥΧ46907Φ-ΠΛΩ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» CPV: 33168000-5 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 359.892,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης ένα επιπλέον έτος για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Τρικάλων, αναλυτικά:
1) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 179.946,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το πρώτο έτος,
2) Δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος μετά την λήξη της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 179.946,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης https: //nepps.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 179800)

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 28/12/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης