Σάββατο 10.06.2023 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Περίληψη Διακήρυξης Δ. Φαρκαδόνας έργου: «Επισκευή & συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης Δ.Φαρκαδόνας»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις21.01.2022 | 2:31 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Ταχυδρομικός Κώδικας : 42031
Πληροφορίες : Ευδοκία Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Ράδος
Τηλέφωνο : 2433350020, 2433350019
FAX : 2433350018
Email : dimfartexn@yahoo.gr
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 19 / 01 / 2022
Αρ. Πρωτ.: 583
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»
Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο:
«Επισκευή και συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης Δήμου Φαρκαδόνας».
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 21/01/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης