Παρασκευή 19.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Περίληψη Διακήρυξης Γ.Ν. Τρικάλων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις14.12.2021 | 8:53 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΥΓΎ46907Φ-0ΙΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ. 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.:30727
Τρίκαλα: 13-12-2021
ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1004/47ης/29-11-2021 (ΑΔΑ: 6Χ9Υ46907Φ-Ψ4Ο) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» CPV:33141310-6 κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2021
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 69.994,10 € με Φ.Π.Α.
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 14/12/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης