Κυριακή 04.12.2022 | Εορτάζουν: Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις23.11.2021 | 8:31 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 42100,Καρδίτσα
Τμήμα: Προμηθειών
Πληροφορίες: Σ. Ζιώγας – Κ. Σολωμός
Τηλέφωνο: 24413-50305-12
FAX: 24410-25489
E-mail: kkpthessalyziogas@gmail.com
kkpthessalysolomos@gmail.com
Website: http://kkpthessaly.gr/
Αρ. Πρωτ. Γ.Π. οικ. 3288
Λάρισα, 19/11/2021
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, προϋπολογισμού 226.092,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 23/11/2021)

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης