Κυριακή 04.12.2022 | Εορτάζουν: Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 24/2022

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις24.09.2022 | 4:00 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΘΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΠ6ΟΞ7Μ-ΜΙ2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διενέργεια Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ Ν. Τρικάλων και του Φαρμακείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα Τρίκαλα.
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), προκειμένου να προβεί στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση της ΠΕ.ΔΙ. Ν. Τρικάλων και του Φαρμακείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στα Τρίκαλα, προκηρύσσει τη διενέργεια Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης, Ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, που θα διενεργηθεί στις 17/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ν. Τρικάλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στα Τρίκαλα, Πλούτωνος 8, ΤΚ: 42 100 Τρίκαλα, ενώπιον της ορισθείσας για το σκοπό αυτό αρμόδιας Επιτροπής. Το προς μίσθωση ακίνητο για τη στέγαση της ΠΕ.ΔΙ. Ν. Τρικάλων θα έχει ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΩΦΕΛΙΜΗ επιφάνεια χώρων ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ κυμαινόμενη από 274,00 μ2 έως 419,00 μ2. Λεπτομέρειες επιφανειών κυρίων χώρων και βοηθητικών αναφέρονται στην με αρ 24/2022 διακήρυξη. Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να περιλαμβάνει χώρους κύριας χρήσης, επιφάνειας από 214,00 μ2 έως 331,00 μ2, για τη στέγαση της ΠΕ.ΔΙ. και του Φαρμακείου της και χώρους βοηθητικής χρήσης, για τη αποθήκευση του αρχειακού υλικού της ΠΕ.ΔΙ., επιφάνειας από 60,00 μ2 έως 88,00 μ2. Προαιρετικά είναι επιθυμητό να προσφερθούν και 5 έως 6 θέσεις στάθμευσης. Η θέση καθενός ακινήτου θα βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Τρικάλων και κατά προτίμηση εντός ή πλησίον της ευρύτερης κεντρικής ζώνης που περικλείεται από τις οδούς: ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΛΑΚΜΩΝΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΦΛΕΓΥΟΥ, ΑΡΡΙΑΝΟΥ, ΣΤΡΦ. ΠΑΛΑΝΤΖΑ, ΚΑΤΣΙΜΙΔΙΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΗ, 5ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΑ, ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΝΕΛΣΩΝ. Η Διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα, από τον ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπο του, που διορίζεται από αυτόν ακόμη και με απλή επιστολή, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που οι προσφορές αποσταλούν ταχυδρομικά, θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ Ν. Τρικάλων (οδός Πλούτωνος 8, ΤΚ: 42 100, Τρίκαλα) το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (http:// www.eopyy.gov.gr) στην οποία έχει αναρτηθεί και να παραλάβουν αντίτυπα αυτής από τα Γραφεία της ΠΕ.ΔΙ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ν. Τρικάλων (οδός Πλούτωνος 8, ΤΚ: 42 100, Τρίκαλα) ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Απ. Παύλου 12, Μαρούσι). Πληροφορίες: ΠΕ.ΔΙ. N. Τρικάλων: Δημάκης Βασίλειος, τηλ: 2431077141 Αθήνα: Ν. Νόλλα, τηλ.: 210.8110-979 Τεχνικά θέματα: Μανιάτη Σοφία, τηλ: 210.8110988
Τα έξοδα Δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον εκμισθωτή του ακινήτου.
Μαρούσι, 07/07/2022
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Προμηθειών
Κωνσταντίνα Κοψιά

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης