Τρίτη 15.06.2021 | Εορτάζουν: Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις09.06.2021 | 2:13 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 214692
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη EO Τρικάλων-Άρτας: Αποκατάσταση Κατολίσθησης στη θέση “Κοτρώνι”», η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 100.560,90 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 38.356,38 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 21
2. 17.963,42 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 16
3. 15.973,37 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 20
4. 6.325,46 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 08
5. 3.920,95 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 13
6. 4.904,68 ευρώ για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ
και 13.116,64 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες
Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2018ΕΠ51700001.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
(ανατρέξτε στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 8/6/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop