Πέμπτη 29.09.2022 | Εορτάζουν: Κυριάκος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις01.09.2022 | 3:12 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

O ΔΑΣΕ με την επωνυμία «ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», με έδρα την Αθαμανία του Δήμου ΠΥΛΗΣ-Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, με ΑΦΜ 096035695 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και Αριθμό Μητρώου ΔΑ-4895-3341
εκθέτει την ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Σεπτεμβρίου 2022 από ώρα 11:00 έως 12:00 μ. μ. σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία προς πώληση τις παρακάτω ποσότητες ξυλείας ελάτης και οξυάς καθώς και ποσότητες καυσόξυλων ελάτης και οξυάς από τις εξής συστάδες :
• συστάδα 5γ του Δάσους Αθαμανίας ποσοτήτων 196,99 κ.μ. στρογγύλης ξυλείας ελάτης και 52,25 χωρικών κ.μ. καυσόξυλων ελάτης
• συστάδα 13στ του Δάσους Πύρρας ποσοτήτων 181,32 κ.μ. στρογγύλης ξυλείας ελάτης και 36,27 χωρικών κ.μ. καυσόξυλων ελάτης και ποσοτήτων 102,15 κ.μ. στρογγύλης ξυλείας οξυάς και 96,22 χωρικών κ.μ. καυσόξυλων οξυάς
Θα γίνουν δύο φανερές δημοπρασίες, μία για κάθε συστάδα δάσους. Τιμή πρώτης προσφοράς για όλες τις δημοπρασίες ορίζεται το ποσό των 170,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά κυβικό μέτρο στρογγύλης ξυλείας ελάτης και 60,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά χωρικό κυβικό μέτρο καυσόξυλων ελάτης καθώς και 100,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά κυβικό μέτρο στρογγύλης ξυλείας οξυάς και 80,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανά χωρικό κυβικό μέτρο καυσόξυλων οξυάς.
Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν στο Κοινοτικό Κατάστημα τοπικής κοινότητας Πύρρας, του Δήμου Πύλης- Ν. Τρικάλων, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασιών του «ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», το δε τίμημα κάθε δημοπρασίας θα πρέπει να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου με την υπογραφή έκαστου συμβάσεως, ενώ εγγύηση για την συμμετοχή στην κάθε δημοπρασία ορίζεται το 1/10 επί της προβλεπόμενης αξίας των δασικών προϊόντων, με βάση τις τιμές πρώτης προσφοράς κατ’ ελάχιστον, της κάθε συστάδας δάσους ήτοι 1) 3.348,83 ευρώ και 313,5 ευρώ για την 5γ συστάδα και 2) α) 3.082,44 ευρώ και 217,62 ευρώ για την 13 στ συστάδα ελάτης και β) 1.021,5 ευρώ και 769,76 ευρώ για την 13 στ συστάδα οξυάς.
Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας, αυτή θα επαναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Οκτωβρίου 2022 στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα, χωρίς καμία άλλη δημοσίευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης από τον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασιών κο Χαράλαμπο Πολύμερο του Γεωργίου, τηλ. 6979104272. Οι φόροι, λοιπά έξοδα και η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον πλειοδότη.
Τρίκαλα 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του ΔΑΣΕ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
Ηλίας Γ. Πολύμερος

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης