Τρίτη 29.09.2020 | Εορτάζουν: Κυριάκος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώσεις δημοσίου26.07.2019 | 3:23 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»          Καλαμπάκα 23-07-2019

Εποπτευόμενος Οργανισμός από Υπουργείο Αρ. Πρωτ. : 222

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΕΠΑ.Σ. Ξυλογλυπτικής-Διακοσμητικής

Επίπλου Καλαμπάκας

Ιωαννίνων 95 Τ.Κ. 42200 Καλαμπάκα

Τηλ./fax : 24320 22781

e-mail: ogee43@otenet.gr

Πληροφορίες: Σ. Ζαμπούρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Ξυλογλυπτικής-Διακοσμητικής Επίπλου Καλαμπάκας έχοντας υπόψη:

1.Την με αριθμ. πρωτ. 36278/22-07-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΡΜΟΞ3Μ-Ε16) προκήρυξη του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) ΔΗΜHΤΡΑ περί «Πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 9 μήνες  και όχι πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020  προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα   των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)»,

2.Τις ανάγκες της σχολής σε εκπαιδευτικό-διδακτικό προσωπικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού, των παρακάτω ειδικοτήτων:

  1. Τέσσερις (4) ΔΕ Ξυλόγλυπτες
  2. Ένα (1) ΠΕ Καλλιτεχνικών ή Π Ε Αρχιτεκτόνων, εν ελλείψει ΤΕ Γραφικών Τεχνών.
  3. Ένα (1) ΠΕ Δασολόγων, εν ελλείψει ΤΕ Δασοπόνων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον τοπικό τύπο, να καταθέσουν στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ. (Ιωαννίνων 95 Καλαμπάκα), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά από τη σχετική προκήρυξη.

Έντυπο της αίτησης μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της σχολής ή από την ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.r)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της σχολής 24320 22781 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δ/ντης

Ζαμπούρας Σωτήριος

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop