Πέμπτη 13.06.2024 | Εορτάζουν: Τριφύλλιος, Τριφύλιος

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις07.06.2024 | 9:13 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

24PROCQ14857621 2024-05-31
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ4137ΛΡ-ΦΔΞ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας(ΑΦΜ:997844846, ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1007.905.0001) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΚΑΛΩΝ 2022-2025», υποέργο 11: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΕΩΣ ΚΡΑΝΙΑ» προϋπολογισμού εργασιών: 330.529,84 € και Φ.Π.Α.: 79.327,16 €, ήτοι συνολικού ποσού προϋπολογισμού 409.857,00 €.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Π.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας, κωδ. ΟΠΣ 5198136 με ΣΑ 2023ΝΠ41700000
2. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 207856 καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»
3. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων, οδός Β. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132, Τρίκαλα, τηλ: 2431351528, email: a.telidou@thessaly.gov.gr (Αρμόδια για πληροφορίες: Άννα Τελίδου).
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 7-6-2024)

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης