Κυριακή 16.06.2024 | Εορτάζουν: Μνημόνιος, Τύχων, Τίχων

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις06.06.2024 | 1:31 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

24PROC014881885 2024-06-5
ΑΔΑ: 6Ι237ΛΡ 3ΜΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας(ΑΦΜ:997844846, ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1007.905.0001) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΚΑΛΩΝ 2022-2025», υποέργο 7: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΗΛΙΑΣ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΜΑΝΤΑΝΙΑ» προϋπολογισμού εργασιών: 161.290,32 ευρώ και Φ.Π.Α.: 38.709,68 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Π.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας, κωδ. ΟΠΣ 5198136 με ΣΑ 2023ΝΠ41700000
2. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 207857 καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 06/06/2024)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης