Παρασκευή 30.09.2022 | Εορτάζουν: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις22.03.2022 | 2:13 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

22PROCQ10222036 2022-03-17
ΑΔΑ: ΩΤ9Β7ΛΡ-Ι98
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. πρωτ.: 104237
Τρίκαλα, 17/3/2022
1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση του υποέργου 217: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2021», προϋπολογισμού 48.387,10 ΕΥΡΩ (Χωρίς Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 517 (Κ.Α. 2018ΕΠ51700002)
2. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr με α.α ΕΣΗΔΗΣ 187690 καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»
3. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων, οδός Β. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132, Τρίκαλα, τηλ: 2431351524, email: techerg.trik@thessalv.gov.gr

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 20/03/2022)

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης