Δευτέρα 26.07.2021 | Εορτάζουν: Ερμόλαος, Ερμολία, Λία, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρις, Παρασκευή, Εύη, Εβίτα, Βούλα, Βιβή, Βέτη, Βέττη, Παρασκευούλα, Πάρις, Βίβιαν, Έρση, Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια

Περιληπτική Διακήρυξη Εκμίσθωσης Δημοτικού Κτιρίου Δ. Μετεώρων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις03.07.2019 | 10:05 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1
Ταχ. Κώδικας: 42200 Καλαμπάκα
Πληρ.: Ε. Κορδέλα
Τηλ.: 24323-50284
Fax: 24323-50282
Αριθμ. πρωτ.: 8167

Περιληπτική Διακήρυξη Εκμίσθωσης Δημοτικού Κτιρίου στην Τοπ. Κοιν. Αμαράντου Δημοτικό κατάστημα με ξενώνα του Δήμου Μετεώρων.
Ο Δήμαρχος Δ. Μετεώρων διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός Δημοτικού ακινήτου στην Τοπ. Κοιν. Αμαράντου – Δημοτικό κατάστημα με ξενώνα του Δήμου Μετεώρων, αντί του ποσού των (1.000,00) ευρώ ετησίως. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Μετεώρων Ευθ. Βλαχάβας αρ. 1, την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί, αφού προσκομίσουν πρώτα στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας,
1.-Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 100,00 ευρώ.
2.-Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
3.- Δημοτική ενημερότητα ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου για οποιαδήποτε αιτία,
4. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στις εφημερίδες, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες τηλ.: 24323-50284.

Καλαμπάκα 2/ 7/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop