Δευτέρα 16.05.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης Δασαρχείου Τρικάλων

Ανακοινώσεις δημοσίου08.06.2018 | 11:35 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την 2739/79204/6-6-2018 (7ΤΗΦΟΡ10-2ΚΗ) Πράξη Χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας , χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων» ύστερα από αίτηση του κ. Χρήστου Στρωματά, έκταση εμβαδού 6000,000 τ.μ. όπως εμφανίζεται στο από Οκτώβριος 2014 τοπ. δ/μα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού με ΑΜ 95905 κ. Γεώργιου Ηλιόπουλου κλίμακας 1: 500 και στοιχεία κορυφών (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ζ,Η,Θ,Ι,Α ) και βρίσκεται στη θέση «Λισιόρι», της Τ.Κ. Πιαλείας, του Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 (α) του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η παραπάνω πράξη μας κοινοποιήθηκε στο Δήμο Πύλης για την επί ένα μήνα ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων ενώ αναρτάται και σε ειδικά προς τούτο δικτυακό τόπο.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της (Τ.Ε.Ε.Α.) Τρικάλων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου.
Τρίκαλα 6/6/2018
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Τρικάλων
Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με βαθμό Α΄

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης