Σάββατο 28.01.2023 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις08.07.2022 | 11:42 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

(Περίληψη υπ΄ αριθμ. 08/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού)
Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών σάντουιτς – τοστ για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών των Νομών Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 12 μηνών με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) εξάμηνο μονομερώς από τη Μεραρχία, με ημερομηνία έναρξης την 01 Νοεμβρίου 2022 για τον Νομό Λάρισας (Περιοχή «Α») και 01 Δεκεμβρίου 2022 για τους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας (Περιοχή «Β»).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 08/07/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ