Τετάρτη 31.05.2023 | Εορτάζουν: Ερμείας, Ερμειάς, Ερμεία, Μάγος, Μάγια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις10.04.2023 | 12:57 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τηλ:2410 684577
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Παραγωγής, Μετατροπής και Αποθήκευσης Ενέργειας»,(Αρ.Προκ.2757/23/ΓΠ1/9.2.
2023, ΦΕΚ876/3.4.2023/τ.Γ’,
ΑΔΑ:ΨΤΟ8469Β7Ξ-ΟΧΙ),Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP33335
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τηλ:2410 684574
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες Δρομολόγησης Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαχείριση Υδατικών και Περιβαλλοντικών Πόρων», (Αρ.Προκ. 2759/23/ΓΠ1/9.2.2023,ΦΕΚ876/3.4.2023/τ.Γ’,ΑΔΑ:6Τ3Φ469Β7Ξ-Η5Κ), Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP33336
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλ: 24310 23602
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή του Ανθρώπου-Επιδημιολογία», (Αρ.Προκ. 3479/23/ΓΠ1/17.2.2023, ΦΕΚ 876/3.4.2023/τ.Γ’,ΑΔΑ:9ΓΥΨ469Β7Ξ-4ΑΛ),Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP33337
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τηλ: 2231060176-177
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Κλινική Φυσικοθεραπεία σε Μυοσκελετικές Παθήσεις», (Αρ.Προκ. 3742/23/ΓΠ2/21.2.2023, Φ.Ε.Κ. 876/3.4.2023 τ.Γ΄, ΑΔΑ: 63ΚΦ469Β7Ξ-ΩΓ2),Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP33327
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τηλ: 2441066040
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική των Ζώων», (Αρ.Προκ. 3045/23/ΓΠ/13.2.2023, ΦΕΚ 862/31.3.2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 9ΦΖΓ469Β7Ξ-Ο67),Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP33330
2.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Αναπαραγωγής – Μαιευτική και Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς», (Αρ.Προκ. 2742/23/ΓΠ/8.2.2023, ΦΕΚ 862/31.3.2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: Ψ1ΑΔ469Β7Ξ-ΣΞΑ),Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP33332
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τηλ: 2231060139
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι για τη Σχεδίαση Υλικών με Σημαντική μη Γραμμική Οπτική Απόκριση», (Αρ.Προκ. 3826/23/ΓΠ2/21.2.2023, Φ.Ε.Κ. 829/27.3.2023 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΨΔ31469Β7Ξ-ΘΒΘ),Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP33329
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλ: 24210 74217
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές Προσεγγίσεις», (Αρ.Προκ. 2482/23/ΓΠ/3.2.2023,ΦΕΚ862/31.3.2023/τ.Γ’,ΑΔΑ:9ΝΡ4469Β7Ξ-4ΞΑ), Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP33334
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τηλ: 2421074966
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Πρόβλεψη Φορτίου», (Αρ.Προκ. 6527/23/ΓΠ/22.3.2023, ΦΕΚ 862/31.3.2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΣΗΖ469Β7Ξ-65Ψ), Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP33333
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών
λήγει στις 7.6.2023.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης