Δευτέρα 15.04.2024 | Εορτάζουν: Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ, Λεωνιδία, Κρήσκης

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις31.10.2023 | 6:45 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 24410 66040
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βακτηριολογία και Βακτηριακά Νοσήματα των Ζώων» (Αρ. Προκ. 21203/23/ΓΠ/5-10-2023, ΦΕΚ 2747/19-10-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΘ77469Β7Ξ-Η4Π)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36731
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 2410 685703
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία» (Αρ. Προκ. 21205/23/ΓΠ/05-10-2023, ΦΕΚ 2747/19-10-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΦΨΨ469Β7Ξ-Ψ4Θ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36732
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοαγγειοθωρακοχειρουργική» (Αρ. Προκ. 21204/23/ΓΠ/05-10-2023, ΦΕΚ 2747/19-10-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΓΠ0469Β7Ξ-ΤΞ9)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36733
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιολογία-Κυτταρική Βιολογία» (Αρ. Προκ. 20374/23/ΓΠ1/26-09-2023, ΦΕΚ 2747/19-10-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΠΥ7469Β7Ξ-7ΗΔ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36734
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τηλ. 24210 74112
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» (Αρ. Προκ. 21809/23/ΓΠ/11-10-2023, ΦΕΚ 2793/20-10-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΗΠ3469Β7Ξ-600)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36735
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ KΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τηλ. 24210 93156
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον» (Αρ. Προκ. 21810/23/ΓΠ/11-10-2023, ΦΕΚ 2747/19-10-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 65ΥΝ469Β7Ξ-Θ2Ο)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36736
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τηλ. 24210 93155
1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία των Φυτών» (Αρ. Προκ. 21808/23/ΓΠ/11-10-2023, ΦΕΚ 2793/20-10-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΠ5Τ469Β7Ξ-ΖΥΑ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36737
2.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία» (Αρ. Προκ. 21811/23/ΓΠ/11-10-2023, ΦΕΚ 2817/25-10-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΘΕ1469Β7Ξ-ΩΗΚ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36833
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, τηλ. 22310 66901
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα και Υβριδική Αναπαράσταση Γνώσης» (Αρ. Προκ. 17548/23/ΓΠ/26-07-2023, ΦΕΚ 2793/20-10-2023/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΔΟΠ469Β7Ξ-ΚΜΞ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36738
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ, τηλ. 24310 23602
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και Κλινική Διαιτολογία» (Αρ. Προκ. 21571/23/ΓΠ1/09-10-2023, ΦΕΚ 2793/20-10-2023/τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΒΩΝ469Β7Ξ-ΙΧ6)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36857
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, τηλ. 2410684233
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική και Εταιρική Διακυβέρνηση» (Αρ. Προκ. 21573/23/ΓΠ1/09-10-2023, ΦΕΚ 2793/20-10-2023/τ. Γ’, ΑΔΑ: 9ΚΜΓ469Β7Ξ-ΧΑΥ)
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36739
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-12-2023.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης