Τρίτη 20.04.2021 | Εορτάζουν: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος,Λάζαρος, Λάζος

Προκήρυξη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανακοινώσεις δημοσίου08.05.2020 | 2:34 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,τηλ. 2421074898

1. Μια κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γραμματισμοί και Διδακτική της Γλώσσας» (αρ. πρωτ. 28590/19/ΓΠ/19-11-2019, ΦΕΚ 438/τ.Γ΄, ΑΔΑ: Ω7ΔΝ469Β7Ξ-Σ6Μ) Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15632 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τηλ. 2421074898

1. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών» (αρ. πρωτ. 2930/20/ΓΠ/10-02-2020, ΦΕΚ 488/τ.Γ΄, ΑΔΑ: 9Ψ14469Β7Ξ-Ψ7Ξ) Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15644 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τηλ. 2421074112 & 2421074182

1. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Aξιολόγηση Συστημάτων Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών» (αρ. πρωτ. 31872/19/ΓΠ/24-12-2019, ΦΕΚ 438/τ.Γ΄, ΑΔΑ: Ω6Α6469Β7Ξ-Ω7Μ) Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15633

2. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις και την Κλασική Θεωρία Πεδίου» (αρ. πρωτ. 31873/19/ΓΠ/24-12-2019, ΦΕΚ 439/τ.Γ΄, ΑΔΑ: Ω6ΝΖ469Β7Ξ-0Ι0) Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15636 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, τηλ. 22310-66902

1. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή γνωστικό αντικείμενο «Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα» (αρ.πρωτ.191/20/ΓΠ/9-1-2020,ΦΕΚ 438/τ.Γ΄, ΑΔΑ: ΩΕΞ5469Β7Ξ-ΟΗΔ) Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15634

2. Μια θέση καθηγητή βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γραφική Υπολογιστών, Μορφοκλάσματα και διδακτικές εφαρμογές τους» (αρ. πρωτ. 240/20/ΓΠ/09-01-2020, ΦΕΚ 438/τ.Γ΄, ΑΔΑ:ΩΤ97469Β7Ξ-ΓΧΠ) Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15635 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, τηλ. 2431047071/7026

1. Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική με έμφαση στη Φυσική Αγωγή» (αρ. πρωτ. 2751/20/ΓΠ/07-02-2020, ΦΕΚ 488/τ.Γ΄, ΑΔΑ: ΨΓΚ5469Β7Ξ-ΓΤ8) Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15645 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-06-2020. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop