Σάββατο 06.03.2021 | Εορτάζουν: Ησύχιος, Ησύχης, Ησυχία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις26.01.2021 | 2:13 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΞΗΡΥΞΕΩΝ
για πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 (αρ. πρωτ. 1131/21/ΓΠ /25-1-2021, ΑΔΑ: ΩΗ4Θ469Β7Ξ-06Ξ) και για απασχόληση ακαδημαϊκών υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, (αρ. πρωτ. 1175/21/ΓΠ2/25-1-2021, ΑΔΑ – 9ΚΠΩ469Β7Ξ-Π98):

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων με το π.δ. 407/80 και για την απασχόληση ακαδημαϊκών υποτρόφων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.
H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.
Οι προκηρύξεις, τα γνωστικά αντικείμενα, τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Τμημάτων βρίσκονται στο site του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: www.uth. gr/ Θέσεις εργασίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 25-1-2021 έως και 1-2-2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) των γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop