Σάββατο 10.06.2023 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανακοινώσεις δημοσίου30.06.2021 | 2:33 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΞΗΡΥΞΗΣ
για πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 (αρ. πρωτ. 11494/21/ ΓΠ/28-6-2021, ΑΔΑ: Ω2ΧΥ469Β7Ξ-ΚΜΨ) για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022,
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων με το π.δ. 407/80, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.
H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022.
Οι προκηρύξεις, τα γνωστικά αντικείμενα, τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Τμημάτων βρίσκονται στο site του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: www.uth. gr/ Θέσεις εργασίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 30-6-2021 έως και 13-7-2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) των γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης