Κυριακή 14.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις16.12.2021 | 11:21 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλ:2410 684275
1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Στραγγιστικών Δικτύων», (Αρ.Προκ.21430/21/ΓΠ1/11.11.2021 ΦΕΚ 3008/10.12.2021/τ. Γ’,
ΑΔΑ:ΨΜ7Ν469Β7Ξ-ΚΝΔ),Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP25212
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τηλ:2410 684577
1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος- Βυθίσεις Τάσης», (Αρ.Προκ.19294/21/ΓΠ1/15.10.2021 ΦΕΚ 3018/10.12.2021/τ. Γ’,
ΑΔΑ:9Η0Π469Β7Ξ-35Ε),Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP25220
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών
λήγει στις 15.02.2022.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης