Τρίτη 27.09.2022 | Εορτάζουν: Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη, Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων, Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις01.09.2022 | 3:20 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τηλ: 2410 684476
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα, Ασφάλεια και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης», (Αρ. Προκ. 9469/22/ΓΠ1/11.05.2022 ΦΕΚ 1944/17.08.2022/τ. Γ’,
ΑΔΑ: ΨΑΤΣ469Β7Ξ-ΕΚ6), Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP29061
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τηλ: 2410 684577
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες, Πυρηνική Ιατρική και Εφαρμογές στη Λήψη Αποφάσεων», (Αρ. Προκ.11805/22//ΓΠ1/01.06.2022, ΦΕΚ 1944/17.08.2022/τ. Γ’,
ΑΔΑ: ΩΜΦΟ469Β7Ξ-ΩΜΩ), Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP29063
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Τηλ: 2410 684233
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις», (Αρ. Προκ. 9471/22/ΓΠ1/11.05.2022 ΦΕΚ 1944/17.08.2022/τ. Γ’,
ΑΔΑ: ΨΔΟΣ469Β7Ξ-ΘΑ6), Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP29064
2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική με εστίαση στον Κίνδυνο», (Αρ. Προκ.13134/22/ΓΠ1/15.06.2022 ΦΕΚ 1944/17.08.2022/τ. Γ’,
ΑΔΑ: 9Ω6Μ469Β7Ξ-82Ο), Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP29066
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τηλ: 2410684253
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας», (Αρ. Προκ.15846/22/ΓΠ1/12.07.2022 ΦΕΚ 2004/22.08.2022/τ. Γ’,
ΑΔΑ: 6Β7Ν469Β7Ξ-Ι4Β), Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP29068
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών
λήγει στις 31.10.2022.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης