Κυριακή 27.11.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Προκήρυξη της ΕΠΑΣ Ξυλογλυπτικής-Διακοσμητικής Επίπλου Καλαμπάκας

Ανακοινώσεις διάφορες28.09.2021 | 11:58 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Εποπτευόμενος Οργανισμός από Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΕΠΑ.Σ. Ξυλογλυπτικής-Διακοσμητικής
Επίπλου Καλαμπάκας
Ιωαννίνων 95 Τ.Κ. 42200 Καλαμπάκα
Τηλ,/fax: 24320 22781
e-mail: ogee43fSiotenet.gr
Πληροφορίες: Σ. Ζαμπούρας
Αρ. Πρωτ.: 277
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ.)  έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. πρωτ. 48539/22-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΨΩΟΞ3Μ-ΞΩΝ) προκήρυξη του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) ΔΗΜΗΤΡΑ περί «Πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 9 μήνες και όχι πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)»,
2. Τις ανάγκες της σχολής σε εκπαιδευτικό-διδακτικό προσωπικό,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 25/09/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης