Δευτέρα 16.09.2019 | Εορτάζουν: Εύφημος, Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Λουντμίλλα, Λουντμίλα, Μελιτίνος, Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος, Μελίνα, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα

Προκήρυξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανακοινώσεις δημοσίου05.08.2019 | 3:59 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, τηλ. 2231066938
1. Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χωροθέτηση Εντατικών Διεργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα» (Αρ. Προκ. 14344/19ΙΓΠ/1 2-06-2019. ΦΕΚ 1244/22-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: Ψ7ΧΝ469Β7Ξ-ΚΒΑ.
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12410
2. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα με έμφαση στα Υπολογιστικά Νέφη» (Αρ. Προκ. 14341/19/ΓΠ/12-06-2019. ΦΕΚ 1244/22-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: 6ΔΜΦ469Β7Ξ-ΜΥ5, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12411
3. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Συστήματα Προγνωστικού Συμπερασμού για τον Διάχυτο Υπολογισμό» (Αρ. Προκ. 14343/19/ΓΠ/12-06-2019, ΦΕΚ 1244/22-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: 90ΞΞ469Β7Ξ-ΨΛΔ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12412
4. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επίπεδο Ελέγχου: Πρωτόκολλα Πολλαπλής Πρόσβασης και Αρχιτεκτονικές σε Οπτικά Δίκτυα» (Αρ. Προκ. 14342/19/ΓΠ/12-06-2019, ΦΕΚ 1244/22-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: ΩΣΒΔ469Β7Ξ-Τ1Γ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»; ΑΡΡ12413

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, τηλ. 2231060196
1. Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις» (Αρ. Προκ. 14585/19/ΓΠ/14-06-2019. ΦΕΚ 1268/25-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: Ω6ΙΨ469Β7Ξ-9ΑΖ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12414 (Καθηγητής) και ΑΡΡ12415 (Αναπληρωτής)
2. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση» (Αρ. Προκ. 14581/19/ΓΠ/14-06-2019, ΦΕΚ 1268/25-07-2019/τ.Γ). ΑΔΑ: 960Ι469Β7Ξ-6ΕΣ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12416
3. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα» (Αρ. Προκ. 14580/19/ΓΠ/14-06-2019, ΦΕΚ
1268/25-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: 9ΨΡΗ469Β7Ξ-38Ω, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»; ΑΡΡ12417
4. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική» (Αρ. Προκ. 14586/19/ΓΠ/14-06-2019, ΦΕΚ 1302/31-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: Ψ61Γ469Β7Ξ-ΟΥ9 . Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12422

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, τηλ. 2431047071
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική Ποδοσφαίρου» (Αρ. Προκ. 10327/19/ΓΠ/03-05-2019, ΦΕΚ 1240/19-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: ΨΔΠ2469Β7Ξ-ΦΑΠ. Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12421

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τηλ. 2421074011 ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικά Πρότυπα Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση» (Αρ. Προκ. 11806/19/ΓΠ/20-05-2019, ΦΕΚ 1240119-07-2019/Τ.Γ), ΑΔΑ: ΨΦΩ9469Β7Ξ-ΕΥΠ. Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12418
2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση» (Αρ. Προκ. 11832/19/ΓΠ/20-05-2019. ΦΕΚ 1240/19-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: 60ΜΤ469Β7Ξ-ΡΧΦ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12419

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, τηλ. 2421074967
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αλληλεπίδραση Υλικού – Λογισμικού» (Αρ. Προκ. 10325/19/ΓΠΙ03-05-2019, ΦΕΚ 1240/19-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: ΩΣΤΡ469Β7Ξ-Κ98, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12420

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, τηλ. 2410684476
1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Ζωικών Πληθυσμών: Γονιδιωματική, Εξέλιξη, Βιοποικιλότητα» (Αρ. Προκ. 14601/19/ΓΠ/14-06-2019, ΦΕΚ 1302/31-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΒ43469Β7Ξ-Φ80. Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12423
2. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής Παραγωγικών Ζώων-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Παραγωγικών Ζώων» (Αρ. Προκ. 14610/19/ΓΠΠ4-06-2019, ΦΕΚ 1302/31-07-2019/τ.Γ), ΑΔΑ: ΩΔΗ5469Β7Ξ-9Τ6, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12425 (Αναπληρωτής) και ΑΡΡ12426 (Επίκουρος)
3. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Αναπαραγωγής Μικρών Μηρυκαστικών-Παθολογία Μαστού Μικρών Μηρυκαστικών» (Αρ. Προκ. 14609/19/ΓΠ/14-06-2019, ΦΕΚ 1302/31-07-2019/τ.Γ΄), ΑΔΑ: 61ΘΩ469Β7Ξ-ΩΜΧ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12424

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 02-10-2019. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
OΛΥΜΠΟΣ Χυμός Nature Spot e-shop