Τετάρτη 19.01.2022 | Εορτάζουν: Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ανακοινώσεις δημοσίου16.09.2019 | 2:42 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Τ.Κ.: 41110
Πληροφορίες: Ε. Βασιλείου
Τηλ: 2413-506457
FAX: 2413-506452
Email: e.vasileiou@thessaly.gov.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 3233

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων και πολιτών για τη συμμετοχή τους στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως ισχύει, σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως γνωμοδοτικό όργανο, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από:
1. εκπροσώπους των, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτικότερων, σε περιφερειακό επίπεδο, φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων
δ) των εργαζομένων στην περιφέρεια και στα νομικά της πρόσωπα,
ε) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
στ) των οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
2. από πολίτες, κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στην Περιφέρεια, και στον οποίο μπορούν να εγγραφούν οι, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρειας, πολίτες.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας, γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας, διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να συσταθεί η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
1. Τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις, επιμελητήρια κλπ, που λειτουργούν σε επίπεδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης υποβάλλοντας σχετικό υπόμνημα στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Διοικητήριο, ισόγειο Α’ πτέρυγα, τηλ. 2413506220, φαξ 2413506136) έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και
2. Τους πολίτες, τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της Περιφέρειας, που ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν στην ως άνω επιτροπή, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται για τον σκοπό αυτό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Διοικητήριο, ισόγειο Α’ πτέρυγα, τηλ. 2413506220, φαξ 2413-506136).
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και να δημοσιευθεί σε εφημερίδες της Περιφέρειας.
Λάρισα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
4. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

Εσωτερική Διανομή:
1. Τμήμα Προσωπικού
2. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιμόρφωσης

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020