Τετάρτη 29.05.2024 | Εορτάζουν: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Εκλογές

Προσκλήσεις διάφορες03.05.2023 | 12:09 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Εκλογές
Σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,7,8/16/17 και 18 του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), καθώς και των άρθρων 3,5,7 και 8 του Εσωτερικού Κανονισμού των Περιφερειακών Τμημάτων της ΠΕΔΜΕΔΕ, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, καλούνται τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Δ. Θεσσαλίας της Ένωσης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Τοπικής Επιτροπής για το έτος 2022,
2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2022,
3. Εγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού για το έτος 2022 και προϋπολογισμού για το έτος 2023
4. Ανακοινώσεις και προτάσεις Τοπικής Επιτροπής
5. Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Τοπικής Επιτροπής, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου για την Αντιπροσωπεία της Ένωσης για την τριετία 2023 – 2026 του Περιφερειακού Τμήματος Δ. Θεσσαλίας
Η Γενική Συνέλευση αυτή θα γίνει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ν.Ε. Τρικάλων, οδός Καποδιστρίου αρ. 6 στα Τρίκαλα, στις 24 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.
Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των φυσικών προσώπων μελών της Ένωσης που διαμένουν στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Δ. Θεσσαλίας και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση αυτή με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο στις 29 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.
Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των φυσικών προσώπων μελών της Ένωσης που διαμένουν στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Δ. Θεσσαλίας και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ν.Ε. Τρικάλων, οδός Καποδιστρίου αρ. 6 στα Τρίκαλα με ώρα έναρξης την 12.00μ. της 31.05.2023, με οσαδήποτε παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Τοπικής Επιτροπής, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου για την Αντιπροσωπεία της Ένωσης θα αρχίσουν με την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα διενεργήσει μόνο τις εκλογές για την ανάδειξη της Τοπικής Επιτροπής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Τμήματος και του εκπροσώπου για την Αντιπροσωπεία της Ένωσης.
Σύμφωνα με το αρθ. 5 παρ. 4 του ενοποιημένου καταστατικού της Ένωσης για τις εκλογές που αφορούν τα όργανα της Κεντρικής Διοίκησης της ΠΕΔΜΕΔΕ «χρέη Εφορευτικής Επιτροπής εκτελεί η Τοπική Επιτροπή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος».
Οι εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση της ΠΕΔΜΕΔΕ θα διαρκέσουν μέχρι την 21.00 της 31.05.2023, οπότε και θα διακοπούν και θα συνεχισθούν και πάλι από την 12.00 της επόμενης ημέρας (01.06.2023) μέχρι την 21.00 της ημέρας αυτής, οπότε και θα λήξουν.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή στα όργανα του Περιφερειακού Τμήματος μπορεί να γίνει με δήλωση προς το Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την ημέρα που έχει ορισθεί να συνέλθει η Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 16 Μαΐου 2023. Τρίκαλα,25.04.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΔΜΕΔΕ Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης