Σάββατο 28.05.2022 | Εορτάζουν: Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε.

Προσκλήσεις διάφορες17.09.2021 | 1:32 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Μετά την 1049/14.09.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε. σε Γενική Συνέλευση στις 02.10.2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στον Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
2. Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 09.10.2021 ημέρα Σάββατο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Αν πάλι δεν υπάρξει απαρτία θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 16η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Η είσοδος στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.
Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση θα αναρτηθούν έγκαιρα στον τοπικό τύπο και στο διαδικτυακό τόπο (site) της Τράπεζας, σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που θα ισχύουν κατά τον χρόνο διεξαγωγής της.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 14.07.2021 και δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.
Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.
Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη ΓΣ αυτοπροσώπως. Εφόσον κάποιοι συνεταίροι έχουν δικαίωμα άσκησης άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 4, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνεταιρισμού παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου εκπροσώπου τους, στον οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.
Προς διευκόλυνση των συνεταίρων, θα υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα εξουσιοδότησης στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας, για όποιον επιθυμεί να κάνει χρήση αυτών.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του Καταστατικού οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο (πλην των υποψηφίων για τις θέσεις των δύο εκτελεστικών μελών) θα γίνονται δεκτές ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας (Κονδύλη 61-63, 2ος όροφος, κα Κρομμύδα Βαγιάνα) μέχρι την Τρίτη 28.09.2021 & ώρα 15:00. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.
Το παράβολο κατάθεσης υποψηφιότητας καθορίστηκε στα 60€. Όσοι υποψήφιοι είχαν καταβάλει το ποσό των 60,00€ για τις εκλογές του Οκτωβρίου 2020, οι οποίες δεν διεξήχθησαν λόγω της πανδημίας, δεν απαιτείται να καταβάλουν εκ νέου το ποσό αυτό.
Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του μέλους του Δ. Σ υπόκεινται στις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 11 παρ. 7, 8, 9, 10 & 11 του Καταστατικού.
Το έντυπο της αίτησης, στην οποία αναφέρονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το καταστατικό, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 17/10/2021.
Λόγω των εκτάκτων συνθηκών για την αντιμετώπιση της διάδοσης της πανδημίας, η ώρα, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών θα ανακοινωθούν  άμεσα με νεότερες δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Ν.   ΛΑΠΠΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης