Σάββατο 28.05.2022 | Εορτάζουν: Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε.

Προσκλήσεις διάφορες12.10.2020 | 1:42 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Μετά την 1023/06.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε. σε Γενική Συνέλευση στις 23.10.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 διαδικτυακά λόγω των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων για προστασία από τον covid 19 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
2. Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 30.10.2020 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα διαδικτυακά και με τα ίδια θέματα. Αν πάλι δεν υπάρξει απαρτία θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 6η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα διαδικτυακά και με τα ίδια θέματα.
Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν έγκαιρα στον τοπικό τύπο και στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 14.07.2020 και δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.
Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.
Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη ΓΣ αυτοπροσώπως. Εφόσον κάποιοι συνεταίροι έχουν δικαίωμα άσκησης άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 4, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνεταιρισμού παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου εκπροσώπου τους, στον οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.
Προς διευκόλυνση των συνεταίρων, θα υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα εξουσιοδότησης στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας, για όποιον επιθυμεί να κάνει χρήση αυτών.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του Καταστατικού οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνονται δεκτές ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας (Κονδύλη 61-63, 2ος όροφος, κα Κρομμύδα Βαγιάνα) μέχρι την Τρίτη 20.10.2020 & ώρα 15:00.
Το παράβολο κατάθεσης υποψηφιότητας καθορίστηκε στα 60€.
Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του μέλους του Δ. Σ υπόκεινται στις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 11 παρ. 7, 8, 9, 10 & 11 του Καταστατικού.
Το έντυπο της αίτησης, στην οποία αναφέρονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το καταστατικό, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 8/11/2020.
Λόγω των εκτάκτων συνθηκών για την αντιμετώπιση της διάδοσης της πανδημίας, η ώρα, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών θα ανακοινωθούν άμεσα με δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΛΑΠΠΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης