Τρίτη 27.09.2022 | Εορτάζουν: Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη, Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων, Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Προσκλήσεις διάφορες08.03.2022 | 7:54 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2431026396 & 2431079226
FAX: 2431079227 www.kstrikalon.gr,
email: kinigoi@otenet.gr
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/28-02-2022 απόφασή του και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 6 έως 9 και 26 του καταστατικού, καλεί όλα τα μέλη του που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί στις 10-04-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 (πρωινή), στο χώρο του “CAFΕ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ” στο Δέλτα Καλαμπάκας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης και πρακτικογράφου.
2. Έγκριση Απολογισμού διαχειριστικού έτους 2021.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού διαχειριστικού έτους 2022.
4. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2020-2021.
5. Έγκριση έκτακτης εισφοράς για φιλοθηραματικούς σκοπούς για την κυνηγετική περίοδο 2022-2023.
6. Εισηγήσεις – προτάσεις – ανακοινώσεις επί ειδικών θεμάτων.
7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 17-04-2022, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση και η οποία θα βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών.
Κάθε μέλος που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου, θα πρέπει να υποβάλλει, την προβλεπόμενη από το καταστατικό, αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τις 24-03-2022 στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων. Διευκρινίζεται ότι τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως 13:00, από Δευτέρα ως Παρασκευή, ωράριο κατά το οποίο θα γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις υποψηφιότητας.
Τα μέλη για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους θεωρημένη άδεια θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022.
Πέρας εκλογικής διαδικασίας η επίσημη ώρα δύσης του ηλίου.

ΤΡΙΚΑΛΑ 04-03-2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τραγάνης Σταύρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μακρής Κων/νος

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης