Τρίτη 16.07.2024 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στην ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Μετεώρων

ΤΟΠΙΚΑ20.06.2024 | 10:52 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Ο Δήμος Μετεώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 και τις α) αρ.134/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας έτους 2024» β) αρ. 133/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης», προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 έως και την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές παρά αποκλειστικά και μόνο μετά από εισήγηση της επιτροπής εμποροπανήγυρης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται:
• είτε στο αρμόδιο γραφείο αδειοδοτήσεων κυρία Μπακάλη Δήμητρα 2432350282
• είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Δήμος Μετεώρων Ε. Βλαχάβα 1 42200-Καλαμπάκα
• είτε ηλεκτρονικά στο mail: info@dimosmeteoron.com

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Δήμου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής συνοδευόμενη κατά περίπτωση, από:
– Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
– Άδεια πωλητή λαϊκής αγοράς.
– Άδεια πωλητή πλανόδιου ή στάσιμου Εμπορίου.
– Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη
– Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ (εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών).
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες Δήμου Μετεώρων).
– Δημοτική ενημερότητα (για δημότες Δήμου Μετεώρων)
– Πιστοποιητικό ΑΜΕΑ
Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος, καθώς επίσης και τον αριθμό των θέσεων ( ανώτατος αριθμός μέχρι 4 θέσεις για εμπορικές και 5 θέσεις για σουβλάκια) που επιθυμούν να καταλάβουν χωρίς να υποδεικνύουν τους αριθμούς των θέσεων. Οι επιλεγέντες πωλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου , προκειμένου να εκδοθεί η ατομική έγκριση συμμετοχής τους το αργότερο έως την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ. είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μετεώρων: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ: GR33 0172 6150 0056 1505 1178 648 όπου πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία: ΠΑΖΑΡΙ 2024 και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα είτε στο Ταμείο του Δήμου με κάρτα μέσω τερματικού (POS).

Ο κατάλογος συμμετεχόντων θα αναρτηθεί μέχρι στις 05/7/2024 στο οικείο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmeteoron.com , προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, από την αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως.
Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της εμποροπανηγύρεως θα γίνει με δημόσια κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι άδειες δίδονται με ως εξής:
α) Σε ποσοστό 75% των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στης βραχυχρόνιες αγορές.
β) σε ποσοστό 10% των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού-πωλητή και επαγγελματία-πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες της εβδομάδα.
γ) σε ποσοστό 10% των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο πλανόδιο ή στάσιμο εμπορίου
δ) σε ποσοστό 5% των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μπακάλη Δήμητρα τηλ. 2432350282.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης