Παρασκευή 28.01.2022 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

Προσλήψεις σε ΚΕΣΥ και ΣΜΕΑΕ στη Θεσσαλία

ΤΟΠΙΚΑ19.09.2019 | 1:20 μμ

Γράφει ο/η

Ελένη Χολέβα

Γράφει ο/η Ελένη Χολέβα

Με τα σχολεία να έχουν ήδη ξεκινήσει ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί αναπληρωτές της ειδικής αγωγής αλλά και οι σχολικοί νοσηλευτές για τους Θεσσαλικούς νομούς. Ειδικότερα, ο  Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας προχώρησε στην πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5048220, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι αναπληρωτές ΕΕΠ θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ή/και στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ΕΕΠ τοποθετούνται/διατίθενται σύμφωνα με πίνακα που έχει ήδη αναρτηθεί.

Για το ΚΕΣΥ στο νομό Τρικάλων, αποφασίστηκε η τοποθέτηση του κ. Κατσαρα Λαμπρου ΠΕ21.

Σε ότι αφορά στην πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», η απόφαση αφορά δύο ειδικευμένους εκπαιδευτικούς.

Σε ότι αφορά στους σχολικούς νοσηλευτές, καλύπτονται δύο θέσεις στο Ειδικό Σχολείο Τρικάλων καθώς και μία σε γενικό Λύκειο της περιοχής.

Σημαντικός ο ρόλος των σχολικών νοσηλευτών

Οι Σχολικοί Νοσηλευτές έχουν ως κύριο έργο την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στη σχολική μονάδα, παρεμβαίνοντας στα πραγματικά και δυνητικά προβλήματα υγείας που προκύπτουν στη σχολική μονάδα.

Παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά του σχολείου και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένειες ή ατυχήματα που προκύπτουν. Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο μαθητών (φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.) σε συνεργασία με το σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή, με τη συναίνεση του γονιού.

Ενδεικτικά στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται:

  1. Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους υπευθύνους αγωγής υγείας ή σχολικών δραστηριοτήτων και τους γονείς για θέματα της αρμοδιότητας τους.
  2. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας (εκπ/κοί, μαθητές, γονείς) με σκοπό την προαγωγή της ατομικής υγιεινής των μαθητών και την προφύλαξή από σχετικούς κινδύνους.
  3. Η συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν στη βελτίωση και εξασφάλιση υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
  4. Η συμμετοχή στον έλεγχο και την παρακολούθηση των συνθηκών υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), προτείνοντας τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών.

Σε περίπτωση ατυχήματος, εκτιμούν την κατάσταση και εισηγούνται ως προς την αναγκαιότητα της μεταφοράς του μαθητή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σημειώνεται ότι ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας τους και τηρούν τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020