Πέμπτη 11.08.2022 | Εορτάζουν: Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

Σημαντικό εργαλείο επενδύσεων το Leader

ΤΟΠΙΚΑ07.06.2019 | 2:13 μμ

Γράφει ο/η

Ελένη Χολέβα

Γράφει ο/η Ελένη Χολέβα

Τα προγράμματα που επενδύουν στην επέκταση επιχειρήσεων και στην εξέλιξή τους, αφενός είναι εκείνα που συντελούν στη  διαμόρφωση ενός αξιόλογου επιχειρηματικού σύγχρονου περιβάλλοντος στην περιοχή, αφετέρου ενισχύουν την προσπάθεια μικρομεσαίων επιχειρηματιών να καθιερωθούν στον τομέα των αγορών

To Leader που «τρέχει» η ΚΕΝΑΚΑΠ εστιάζει στις επενδύσεις μεταποίησης κυρίως σε ένα μεγάλο βαθμό, δίνοντας με σημαντική κάλυψη, τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες, να εκσυγχρονίσουν και να εξελίξουν τις επιχειρήσεις τους μέσα από τη δημιουργία μονάδων παραγωγής. Ανάμεσα στις δράσεις που επιλέγονται είναι για παράδειγμα, μονάδες παραγωγής γαλακτομικών προϊόντων, τμήματα σε ήδη υπάρχουσες μονάδες για νέα προϊόντα, μελισσοκομικά προϊόντα και πολλά πολλά ακόμη. Το ύψος της επιδότησης είναι αρκετά ικανοποιητικό και ήδη το ενδιαφέρον είναι έντονο.

Δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ενώ οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται μέχρι το Σεπτέμβριο.

Κομβική περίοδο στην ΚΕΝΑΚΑΠ

Παράλληλα με τα προγράμματα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τακτική συνέλευση των μετόχων της ΚΕΝΑΚΑΠ. Με βάση την  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31-05-2019 (Θέμα 2ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 26η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 1η Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2018 έως 31-12-2018 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2018.
  3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2019.
  4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2019 καθώς και της αμοιβής αυτών.
  5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
  6. Περί τροποποιήσεων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.
  7. Περί επικύρωσης απόφασης της ΕΔΠ/CLLD/LEADER της (30-10-2018)-( Θέμα 3o) : «Περί αντικατάστασης του αναπληρωματικού μέλους -εκπροσώπου του ΕΒΕ – στην ΕΔΠ/CLLD/LEADER” κου ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ Ιωάννη από τον κο ΤΣΑΜΗ Αθανάσιο» – και Συγκρότηση σε Σώμα των Μελών της ΕΔΠ/CLLD/LEADER».
  1.   Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης