Τετάρτη 06.12.2023 | Εορτάζουν: Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ

Στο πρώτο πλάνο η προστασία των καταναλωτών

ΤΟΠΙΚΑ05.04.2023 | 5:36 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Σε ετοιμότητα βρίσκεται κι αυτές τις γιορτές η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου να αντιμετωπίσει κάθε ζήτημα που τυχόν προκύψει, προστατεύοντας τους καταναλωτές.

Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας επισημαίνει τα εξής:

Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία, που διαθέτουν ειδικό κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης.

Σφάγια που έχουν σφαγεί εκτός εγκεκριμένης εγκατάστασης και δεν έχει διενεργηθεί η προ σφαγής επιθεώρηση των προσαχθέντων ζώντων ζώων από τον επίσημο κτηνίατρο, η τήρηση των όρων ευζωίας των προς σφαγή ζώων, η διενέργεια του απαραίτητου κρεοσκοπικού ελέγχου και η αφαίρεση υλικών ειδικού κινδύνου, είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Οι ιδιοκτήτες-υπεύθυνοι λειτουργίας των σφαγείων να μεριμνήσουν άμεσα, ώστε να εξασφαλίζονται τα εξής:

-Σε ό,τι αφορά στο σφαγείο: να τηρούνται απαρέγκλιτα οι καθημερινές απολυμάνσεις και καθαριότητες, εντός και εκτός του σφαγείου, μετά το πέρας της σφαγής.

-Σε ό,τι αφορά στην διαδικασία της σφαγής:

  1. Τα προσκομιζόμενα για σφαγή ζώα να φέρουν όλα την προβλεπόμενη σήμανση (ενώτια) και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα κυκλοφορίας (υγειονομικά πιστοποιητικά – υπεύθυνη δήλωση τροφικής αλυσίδας) κατά την παραλαβή τους.

Ζώα χωρίς τα παραπάνω δεν θα παραλαμβάνονται.

Να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες απαιτήσεις υγιεινής και ευζωίας κατά τα στάδια της παραλαβής, αναισθησίας, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού κ.τ.λ.

  1. Να είναι εφικτή η κρεοσκοπία των σπλάχνων όλων των αμνοεριφίων (άνοιγμα του διαφράγματος, κλπ.) και να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα σφάγιου και σπλάχνων.
  2. Η σφράγιση των σφάγιων να είναι καθαρή και ευανάγνωστη.
  3. Η αποστολή σφάγιων να γίνεται μόνο με εγκεκριμένο ψυγείο μεταφοράς κρεάτων και εφόσον εξασφαλίζονται τόσο οι συνθήκες υγιεινής όσο και θερμοκρασίας εντός του ψυκτικού θαλάμου.
  4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην συσκευασία και επισήμανση των παραπροϊόντων π.χ. εντέρων, σπλάγχνων, κεφαλών κλπ.

Στα κρεοπωλεία κατά την προμήθεια αμνοεριφίων, χοιριδίων, σπλάχνων και κρέατος ισχύουν τα εξής σχετικά με τη σήμανση:

Σφάγια ελληνικής καταγωγής που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και έχουν σφαγεί στην Ελλάδα φέρουν:

  • σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού», στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ε.Ε. (CE),
  • σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος, χρώματος «λαμπρού κυανού», εντός της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ή καρτελάκι με όλες τις σχετικές πληροφορίες ημερομηνία σφαγής ,προέλευση, κωδικό σφαγείου .

Σφάγια που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλες κοινοτικές χώρες και έχουν σφαχτεί στην Ελλάδα φέρουν:

  • σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού», στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ε.Ε. (CE).

Σφάγια που έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας πρέπει να φέρουν:

  • την παραπάνω ωοειδή σφραγίδα, χρώματος επιλογής της κάθε Κράτους Μέλους της ΕΕ και τα χαρακτηριστικά στοιχεία (κωδικού σφαγείου, χώρας και διακριτικών της ΕΟΚ) τα οποία εφαρμόζονται στη χώρα σφαγής τους.

Σφάγια που έχουν σφαχτεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας πρέπει να φέρουν

  • την σφραγίδα που προβλέπει η κάθε τρίτη χώρα η οποία θα είναι χρώματος καστανού.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης