Δευτέρα 26.02.2024 | Εορτάζουν: Ανατολή, Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα, Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης, Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ

Συνεδριάζει και κόβει την πίτα το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ10.01.2024 | 3:05 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Νέο Διοικητήριο στις 15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί και η κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2024.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ανωτέρω συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

Α) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 31ης/11-12-2023, 32ης/20-12-2023, 33ης/21-12-2023, (Πρακτικό 31/11-12-2023, Πρακτικό 32/20-12-2023 και Πρακτικό 33/21-12-2023) συνεδρίασης έτους 2023 και της 1ης/7-1-2024 συνεδρίασης έτους 2024 ειδικού σκοπού, (Πρακτικό 01/07-01-2024) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή εκπροσώπων Περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ίδρυση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του ετησίου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2024 και εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών σε Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, ανεξαρτήτως ποσού τηρώντας τις κείμενες διατάξεις».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Oρισμός μελών ως διαχειριστών: α) του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος β) του ειδικού λογαριασμού κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Oρισμός εκπροσώπων για υπογραφή επιταγών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), Disaster-Resilient Society 2023 (HORIZON -CL3-2023-DRS-01) με τίτλο έργου Synergia360: Elevating Flood-Resilient Disaster Response in Polycrisis Environments through a One Health Approach και ακρωνύμιο Synergia360».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αποδέσμευσης και επιστροφής εγγυητικών καλής εκτέλεσης στους αναδόχους: Αγροτικό Συνεταιρισμό Πηλίου-Β. Σποράδων, Χατζηγεωργίου Τιμολέοντα του Δημητρίου και Χατζηγεωργίου Δημήτριο του Τιμολέοντα, οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων και για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας σε ελαιοκομικές περιοχές στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων στα πλαίσια εφαρμογής των Προγραμμάτων Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών 2022 και 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα Παπαδημητρίου Άννα – Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης