Κυριακή 28.02.2021 | Εορτάζουν: Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα, Μαριάννα

Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

ΤΟΠΙΚΑ26.01.2021 | 4:19 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 29 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ»

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το χαρακτηρισμό Κ.Α. ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. προπληρωμής

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου δημοπράτηση των αριθμ. 21,22 και 23 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κανιούρας Γεώργιος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020)

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Χάρτα Δικαιωμάτων των Αστέγων Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.κ. Καραμπέκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για ορισμό Ορκωτού εκτιμητή

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με διαγωνισμό οικοπέδου (ΚΑΔ Αθανασίου Ανδρέου υπέρ Δήμου Μουζακίου)

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.κ. Καραμπέκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 172/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.κ. Καραμπέκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 201/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με διαγωνισμό αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου (ΚΑΔ Αθανασίου Ανδρέου υπέρ Δήμου Μουζακίου)

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου και Τράπεζας ρουχισμού- Ιματισμού Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop