Τετάρτη 29.06.2022 | Εορτάζουν: Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πώλ, Παυλίνα, Πωλίνα, Παύλιανη

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δ.Σ. Τρικκαίων

ΤΟΠΙΚΑ27.03.2021 | 1:27 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης στις 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκκαίων, με αρκετά θέματα να απασχολούν την ημερήσια διάταξη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα τεθεί προς έγκριση ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, αλλά και η έγκριση της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων και δημοτών που πλήττονται από τα έκτακτα απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

-Έγκριση 2ης τροποποίησης Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021.

-Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητήριου Τρικάλων» (Κ.Α. 64-7321.0006), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ00610047, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

-Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στο Δασαρχείο Τρικάλων, δημοτικής έκτασης, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Διαλεκτού, Δ.Ε. Φαλώρειας, Δήμου Τρικκαίων με σκοπό την ίδρυση και κατασκευή εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων.

-Επικαιροποίηση – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρ. 481/2013 Α.Δ.Σ του Δήμου Τρικκαίων για την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση ποιμνιοστασίων ως προς την χρονική διάρκεια και τους όρους της παραχώρησης έναντι τιμήματος.

-Παράταση μισθώσεων δημοτικών αγροτεμαχίων και εκτάσεων για ένα έτος λόγω αδυναμίας διεξαγωγής δημοπρασιών εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού (COVID 19).

-Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων λόγω αναστολής της λειτουργίας του μέσα στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του COVID-19».

-Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Τρικκαίων

-Έγκριση της αριθμ. 80/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2020

-Έγκριση της αριθμ. 81/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021

-Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

-Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 6/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αποφάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου περί μετονομασίας Κοινοτικής οδού Μεγαλοχωρίου» (εξ αναβολής).

-Έγκριση της υπ. αριθμ. 15/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.616.78 m2 η όποια βρίσκεται στην Κοινότητα Ζηλευτής και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 771 διανομής έτους 1927 αγροκτήματος Ζηλευτής».

-Έγκριση της υπ. αριθμ. 16/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Τροποποίηση της 176/2020 ΑΔΣ μόνο ως προς το σημείο που αφορά το είδος των πωλούμενων προϊόντων από παραγωγούς-πωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

-Έγκριση της αριθμ. 109/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”, σχετική με την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ – «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» έτους 2021».

-Έγκριση της αριθμ. 116/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των Επιχειρήσεων και δημοτών που πλήττονται από τα έκτακτα απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

-Έγκριση της υπ. αριθμ. 19/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων

-Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Τρικκαίων .

-Έγκριση Κανονισμού «Λειτουργίας Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα» .

-Έγκριση 4ης εισήγησης εγγραφής και 3ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021.

-Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντα από πυρκαγιά πολίτη.

-Λήψη απόφασης – Γνωμοδότηση για ανάθεση στο Δασαρχείο Τρικάλων την διαδικασία αναδάσωσης του παραποτάμιου δάσους Φωτάδας που είναι στην κυριότητα του Δήμου Τρικκαίων

-Έγκριση έκθεσης παροχής σύμφωνης γνώμης Επιτροπής παρ. 6, άρθ. 199, Ν.3463/2006, για την καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού

-Έγκριση της αριθ. 7/2021 απόφασης Κοινότητας Τρικκαίων περί εκμίσθωσης οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Καλαμπάκας, ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

-Έγκριση ετήσιου Απολογισμού έτους 2020 και Τεχνικού Προγραμματισμού έτους 2021 του ΦΟΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.»

-Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 463/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων – Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων

-Τροποποίηση εν μέρει των με αριθμ. 506/2019 & 300/2020 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων- Λήψη Απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

-Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 505/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων- Λήψη Απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

-Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”

-Αντικατάσταση μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)

-Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Αλλάζω συσκευή - Ανακυκλώνω Αλλάζω συσκευή