Παρασκευή 07.05.2021 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Τροποποίηση Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”

Ανακοινώσεις δημοσίου29.08.2019 | 4:23 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την Τροποποίηση Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”
«Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»
Π/Υ 10.000.000 ευρώ Δημόσιας Δαπάνης ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.
Ενημερώνουμε για την Τροποποίηση της με α.π. 1537/24-04-2019 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.1: «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών – “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων,
Ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), που παρατείνεται έως την 30η /09/2019 ώρα 15:00.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρ. 1537/24-04-2019 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis έως την 30η /09/2019 ώρα 15:00.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω των ιστοσελίδων www.thessalia-espa.gr, www.thessaly.gov.gr, www .espa.gr και του Τύπου. Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι ο Φορέας που θα υλοποιήσει την υπόψη Πρόσκληση.
Λάρισα, 26-08-2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop