Κυριακή 22.05.2022 | Εορτάζουν: Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δ.Σ. του δήμου Τρικκαίων

Ξεχωρίζουν τα έργα στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών

ΤΟΠΙΚΑ26.05.2018 | 7:50 πμ

Γράφει ο/η

Αποστόλης Ζώης

Γράφει ο/η Αποστόλης Ζώης

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 64 συνολικά θέματα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Θέματα

Ανάμεσα στα θέματα, που θα συζητηθούν είναι και τα παρακάτω:

-Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και της χρηματοδότησής του ύψους 253.000,00 €, βάσει της υπ’ αριθμ. 7244 / 13–03–2018 (ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7–5ΣΠ) πρόσκλησης ΙΙΙ του εν λόγω προγράμματος με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας» και κατάθεσης πρότασης – αιτήματος χρηματοδότησης για την ένταξη και υλοποίηση του έργου – προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών¨.

-Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει της υπ’ αριθμ. 5133 / 23–02–2018 (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7–ΑΓΡ) πρόσκλησης ΙΙ του εν λόγω προγράμματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την ένταξη και υλοποίηση του  έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ »

-Έγκριση της με αρ. 22/2018 μελέτης  για την κατασκευή του έργου με τίτλο«ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ » Π.Υ 417.700€   καθώς και  των ΣΑΥ και ΦΑΥ που τη συνοδεύουν, με σκοπό την χρηματοδότησή του εν λόγω έργου  από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης