Τρίτη 29.11.2022 | Εορτάζουν: Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πληρωμής του ΑΝΑΣΑ ΙΙ

ΤΟΠΙΚΑ19.10.2022 | 5:51 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας ενεργοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Αιτήματος Καταβολής ενίσχυσης από τους δικαιούχους επιχειρηματίες, προκειμένου να ξεκινήσει η εκταμίευση του προγράμματος ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων ΑΝΑΣΑ ΙΙ. Ο έλεγχος των αιτημάτων γίνεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με σειρά προτεραιότητας και αντίστοιχα προωθούνται τα αιτήματα με «θετική εισήγηση» για πληρωμή στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΠΑΕ.

Με αφορμή επερώτηση που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 διευκρινίζει τα εξής:

«Το Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ προκηρύχθηκε (28-03-2022) στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, για την ενίσχυση πληττόμενων ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων από την πανδημία Covid-19 (Όχι «μεσαίων» Ούτε «μεγάλων» επιχειρήσεων), με ΜΗ Επιστρεπτέα Επιχορήγηση για κάλυψη Κεφαλαίου Κίνησης στο έτος 2022 (από 1-1-2022 έως 31-12-2022).

Και το ΑΝΑΣΑ Ι αφορούσε αποκλειστικά «Πολύ Μικρές» και «Μικρές» επιχειρήσεις. Εντάχθηκαν εντέλει 1.008 επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 30.133.074,24 ευρώ. Στο ΑΝΑΣΑ Ι, η δημόσια χρηματοδότηση κάλυπτε Κεφάλαιο Κίνησης έτους 2021, ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 50.000 €, με τα Κριτήρια Αξιολόγησης που έδιναν τη βαθμολογία στις προτάσεις να είναι τρία (3).

Ο σχεδιασμός της Προκήρυξης ΑΝΑΣΑ ΙΙ έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα του ΑΝΑΣΑ Ι (που ολοκληρώθηκε) και το σύνολο των προτάσεων βελτίωσης ή συμπλήρωσης κλπ. που κατατέθηκαν από επιχειρηματικούς, συλλογικούς κ.α. Φορείς. Το ΑΝΑΣΑ ΙΙ απευθύνθηκε στο σύνολο των πληττόμενων ΚΑΔ που είχαν Έναρξη έως και την 31η-12-2020, συμπεριέλαβε και τις ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις που λειτουργούν ως franchising ή ανάλογη μορφή, με προϋπόθεση βέβαια να πληρούν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης στο έτος 2022, με ποσό έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00 ευρώ.

Ο έλεγχος των Αιτημάτων γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ με σειρά προτεραιότητας και αντίστοιχα προωθούνται τα με «θετική εισήγηση» για πληρωμή στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΠΑΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Πρόσκληση ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της αναλογούσας ενίσχυσης το αργότερο σε ενενήντα (90) μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος του. Η προθεσμία πληρωμής των 90 ημερών δύναται να διακοπεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Κανονισμού 1303/2013(δεν έχουν παρασχεθεί τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα ή έχει κινηθεί διαδικασία διερεύνησης όσον αφορά ενδεχόμενη παρατυπία που επηρεάζει την εν λόγω δαπάνη). Η διαδικασία διακοπής και τεκμηρίωσης αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης