Σάββατο 18.05.2024 | Εορτάζουν: Ιούλιος, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Γαλάτεια, Γαλατία, Φαεινός, Φαεινή

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Υπόμνημα του Σωματείου Εμπόρων Φορτηγών Αυτοκινήτων

ΤΟΠΙΚΑ09.05.2024 | 2:15 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Υπόμνημα προς τους υποψηφίους ευρωβουλευτές της ΝΔ απέστειλε το επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Εμπόρων Φορτηγών Αυτοκινήτων Νομού Τρικάλων», το οποίο εδρεύει στα Τρίκαλα.

Το θέμα του υπομνήματος ήταν η «Ενημέρωση για τις σοβαρές εν ισχύ αντικοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και διοικητικές πρακτικές, οι οποίες έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να προκαλούν σημαντικά εμπόδια στην εισαγωγή, εμπορία, ταξινόμηση και κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια των μεταχειρισμένων φορτηγών οχημάτων κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3, Ο1, Ο2 Ο3, που προέρχονται από χώρες – κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγούν τα μέλη μας και ολόκληρη την αγορά σε «αφανισμό»».

Το υπόμνημα

Αξιότιμοι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας,

Με την ιδιότητά μας ως Ελλήνων εμπόρων μεταχειρισμένων επαγγελματικών φορτηγών αυτοκινήτων (τα οποία αγοράζουμε από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταπωλούμε στην ελληνική αγορά), αλλά και οι πλείστοι εξ ημών ως μελών της Νέας Δημοκρατίας, λυπούμαστε που αντί για χαιρετισμό και στήριξη στον αγώνα σας, αναγκαζόμαστε να σας υποβάλλουμε τα σοβαρά παράπονά μας για τη θέσπιση και εφαρμογή από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομοθετικών μέτρων, τα οποία είναι ευθέως αντίθετα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών προβλημάτων στη δραστηριότητά μας, η οποία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στον οικονομικό αφανισμό.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γνωρίζετε, ως υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, ότι πρόσφατα τέθηκαν σε ισχύ από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομοθετικές ρυθμίσεις και διοικητικές πρακτικές, οι οποίες επιβάλουν δυσανάλογα παρεμποδιστικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή, ταξινόμηση και διάθεση στην ελληνική αγορά εισαγόμενων μεταχειρισμένων επαγγελματικών φορτηγών οχημάτων, που προέρχονται από χώρες – κράτη μέλη της Ε.Ε., τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της εμπορικής μας δραστηριότητας (ο νομός Τρικάλων αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά φορτηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα).

Με αυτές τις ρυθμίσεις παραβιάζεται ευθέως και προκλητικά η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι κοινοτικές οδηγίες και κανονισμοί και διαστρεβλώνεται το ενδοκοινοτικό εμπόριο στην ελληνική σχετική αγορά του επαγγελματικού φορτηγού αυτοκινήτου (άνω των 3,5 τόνων), καθότι παραβιάζονται οι  διατάξεις του αρ. 34 επ. ΣΛΕΕ (Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και εισάγονται απαγορευμένες και παράνομες διακρίσεις, τίθενται δε εμπόδια και ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών από χώρες της ΕΕ μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς τους ποσοτικούς αυτούς περιορισμούς, τα οποία περιορίζουν και δυσχεραίνουν σημαντικά και ανεπίτρεπτα το ενδοκοινοτικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων και κατ’ αποτέλεσμα την άσκηση της δραστηριότητας των μελών μας.

Οι ρυθμίσεις αυτές εισάγουν διακρίσεις στο εμπόριο φορτηγών αυτοκινήτων στην ελληνική εδαφική επικράτεια, κατηγοριοποιώντας με δυσμενέστερα μέτρα το εμπόριο των μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων που προέρχονται από χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε. υπέρ της διάθεσης, χωρίς κανένα σχετικό περιορισμό, των φορτηγών αυτοκινήτων των ίδιων κατηγοριών που ήδη έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορούν στην Ελλάδα και υπέρ των αντιπροσώπων των καινουργών φορτηγών αυτοκινήτων στους οποίους μάλιστα,  όπως θα εξηγηθεί κατωτέρω,  καταβάλουμε υψηλά χρηματικά ποσά – εν είδη δημοσίων τελών – μέσω των επιβαλλομένων νομοθετικών ρυθμίσεων!!!

Α. EURO 6D – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1/1/2024

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης νέων αδειών Φ.Δ.Χ., από 1η/1/2024 προβλέπεται ότι η χορήγηση αδειών για φορτηγά δημοσίας χρήσης θα επιτρέπεται μόνον σε φορτηγά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6D.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή από 1ης/1/2024 του εν λόγω μέτρου συνεπάγεται ότι εν πρώτοις καταργείται η εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών αυτής της κατηγορίας (για την χορήγηση νέας άδειας ΦΔΧ), επειδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΛΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΥΡΩ 6D ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠAIKH AΓOΡA, αφού κινητήρες με τα χαρακτηριστικά Euro 6D για τα βαρέα φορτηγά αυτοκίνητα άρχισαν να παράγονται και να τίθενται στην κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά μετά το 2020, συνεπώς δεν έχουν ακόμη μεταπωληθεί ως μεταχειρισμένα.

Δια της εφαρμογής αυτού του μέτρου «ξανάκλεισε» το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ομαλή μετάβαση στην ελληνική αγορά, ο μεταφορικός στόλος της χώρας θα καταστεί γηραιότερος, επειδή ουδείς θα μπορεί να αντικαταστήσει το παλαιό φορτηγό ή να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο φορτηγό Εuro 6D. Τέλος παραμένει αδιάθετος στα καταστήματά μας αριθμός φορτηγών αυτοκινήτων ΕURO V, τα οποία νόμιμα έχουν εισαχθεί και για τα οποία έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα την τεράστια ζημιά μας.

ΙΙ. Μ.Ε.Μ.Ο

Προβλέφθηκε, επίσης, η κατάρτιση και τήρηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο), με σκοπό την κεντρική εξ αποστάσεως εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας, το οποίο ήδη από 16 Ιανουαρίου 2023 εισήλθε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες (παρά τις πολλές ελλείψεις, σφάλματα και παραλείψεις του σχετικού λογισμικού).

Μεταξύ των δικαιολογητικών που καταχωρούμε στο Μ.Ε.Μ.Ο., καθίσταται υποχρεωτική και η καταχώριση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του, καθώς και πιστοποιητικού συμμόρφωσης έγκρισης τύπου (CoC)

Η μη καταχώριση, η εκπρόθεσμη καταχώριση ή η ανακριβής καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. του μεταχειρισμένου οχήματος και των ανωτέρω εγγράφων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επιφέρει χρηματικά πρόστιμα το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πεντακόσια (500,00) έως και είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ στον υπόχρεο προς καταχώριση.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα επιπλέον χρόνο και επιπλέον δαπάνη του εμπόρου για την λήψη του απαιτούμενου δελτίου τεχνικού ελέγχου αλλοδαπής. Σημειωτέον ότι το όχημα υποχρεούται να «περάσει» ΚΤΕΟ και στην Ελλάδα για να λάβει άδεια ταξινόμησης (οι αρμόδιοι πολιτικοί φορείς της Κυβέρνησης δικαιολόγησαν το μέτρο με την δήλωση ότι δεν εμπιστεύονται τα ελληνικά ΚΤΕΟ, γεγονός που αποτελεί από μόνο του σκέτη κοροϊδία για τον Έλληνα πολίτη και τον Έλληνα φορολογούμενο).

ΙΙΙ.  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CoC στο ΜΕΜΟ

Μεταξύ των στοιχείων ενός εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος που καταχωρούνται στο Μ.Ε.Μ.Ο. περιλαμβάνεται και το αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσής του. Ωστόσο, καθώς η υποχρέωση των κατασκευαστών οχημάτων να εκδίδουν Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης αυτών για τις εν λόγω κατηγορίες οχημάτων επήλθε σταδιακά, ολόκληρες κατηγορίες από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το έτος 2015 δεν φέρουν με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, ούτε ως ολοκληρωμένα ή πλήρη οχήματα.

Για την λήψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, καίτοι αυτό (όταν υπάρχει) συνοδεύει το κάθε όχημα εξ υπαρχής, δηλαδή από την παραγωγή και πρώτη ταξινόμηση/κυκλοφορία του, δηλαδή η χορήγηση του από τις κατασκευαστικές εταιρείες θα έπρεπε να είναι άμεση και χωρίς δαπάνη, φαίνεται ότι στην Ελλάδα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Έτσι για την χορήγηση CoC αναγκαζόμαστε και καταβάλουμε στις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες των παραγωγών εταιρειών φορτηγών αυτοκινήτων  για την έκδοση CoC κάθε οχήματος το ποσό των 205 – 250 ευρώ !!! και η χορήγηση του πιστοποιητικού μπορεί να καθυστερήσει πάνω από 20 ημέρες.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνιστούν μέτρα ισοδύναμα με ποσοτικούς περιορισμούς επί των εισαγωγών ενδοκοινοτικών αγαθών (των μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων) και παραβιάζουν ευθέως την διάταξη του άρθρου 34 επ της ΣΛΕΕ.  Επίσης, συνιστούν ευθεία παραβίαση της οδηγίας 2015/1535/ΕΚ, όπως ισχύει, καθώς συνιστούν εισαγωγή τεχνικού προτύπου στην ελληνική αγορά χωρίς να έχει τηρηθεί η επιβαλλόμενη διαδικασία. Το ΣτΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν προσφυγών και καταγγελιών μας είχαν ακυρώσει παλαιότερα ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις που εισήγαγαν την προϋπόθεση του ΕURO 1 στην ταξινόμηση των μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων προελεύσεως Ε.Ε. στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, δυσχεραίνουν αδικαιολόγητα και παρεμποδίζουν την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων των εν λόγω κατηγοριών, καθόσον απαιτείται χρηματικό κόστος και επιπλέον χρόνος για τον Τεχνικό Έλεγχο στο Κ.Τ.Ε.Ο. της αλλοδαπής, παρά το γεγονός ότι τα ίδια αυτά φορτηγά οχήματα όταν ταξινομούνται στην Ελλάδα ελέγχονται υποχρεωτικώς από ελληνικό Κ.Τ.Ε.Ο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Οι εν λόγω παράνομες και αντικοινοτικές ρυθμίσεις επιφέρουν σημαντική και ανεπανόρθωτη ζημία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των μελών μας,  οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν το κόστος που συνεπάγονται οι νέες διατάξεις, είτε για την λήψη των εγγράφων που ζητούνται, δίχως ειδική αιτιολογία και εξήγηση, είτε για την αγορά φορτηγών νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6D, ο αριθμός των οποίων τη δεδομένη στιγμή είναι λίαν περιορισμένος (έως και ανύπαρκτος) και το κόστος τους (όταν ευρεθούν) είναι αποτρεπτικό.

Ενόψει των ανωτέρω νομοθετικών αντικοινοτικών ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν και εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούμε άκρως υποκριτική την στάση της Κυβερνήσεως ως προς τη δήθεν προάσπιση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, του Ευρωπαϊκού ιδεώδους και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Κυβέρνηση, ενώ εμφανίζεται ως υποστηρίκτρια των Ευρωπαϊκών θεσμών, στην πραγματικότητα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που εισάγει και την στάση της, τους καταλύει και τους παραβιάζει υπέρ των συμφερόντων μιας μικρής ομάδας μεγαλοεπιχειρηματιών (δηλαδή τους κεντρικούς εισαγωγείς – αντιπροσώπους των καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων) και εις βάρος της επιβίωσης όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπορίας μεταχειρισμένων επαγγελματικών φορτηγών αυτοκινήτων και των συναφών με αυτά επαγγελματιών.

Σας ενημερώνουμε ότι δια της εφαρμογής και εξαιτίας της εφαρμογής αυτών των μέτρων, οι πωλήσεις μας κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους 2024 έχουν μειωθεί κατακόρυφα ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2023, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε το φάσμα της επιχειρηματικής μας συρρικνώσεως και κλεισίματος των επιχειρήσεών μας. Δηλαδή 50 υγιείς μέχρι πρότινος επιχειρήσεις στον νομό Τρικάλων απειλούνται με κλείσιμο παρασύροντας στην αρνητική τους πορεία και τις υπόλοιπες εμπορικές δραστηριότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και οι οποίες ζουν από εμάς, δηλαδή μηχανικών φορτηγών αυτοκινήτων, φανοποιείες, επιχειρήσεις ελαστικών, κ.λπ.

Προς προάσπιση των δικαιωμάτων μας έχουμε ήδη προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με καταγγελία, η οποία ήδη εξετάζεται και σύντομα θα κληθεί η Ελληνική Κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις. Έχουμε, επίσης, υποβάλλει αίτηση ακυρώσεως των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Επιπλέον, έως και σήμερα, έχουμε επανειλημμένως υποβάλλει υπομνήματα στους αρμόδιους υπουργούς, τους οποίους έχουμε συναντήσει και έχουμε προβεί σε πορεία διαμαρτυρίας στο νομό Τρικάλων, έχοντας την συμπαράσταση ολόκληρης της κοινωνίας των Τρικάλων, των τοπικών βουλευτών και του Επιμελητηρίου Τρικάλων, επειδή τα αιτήματά μας είναι δίκαια και επειδή αποτελούμε επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία κατά σημαντικότατο ποσοστό.

Ενόψει των ανωτέρω ζητημάτων επιβίωσης για εμάς, για την πρόκληση των οποίων ευθύνεται αποκλειστικά η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος της ευθύνης σας ως υποψηφίων Ελλήνων Ευρωβουλευτών και να συμμορφωθείτε με την κοινοτική νομοθεσία παρεμβαίνοντας στην Κυβέρνηση προς άμεση κατάργηση ή τροποποίηση των σχετικών αντικοινοτικών ρυθμίσεων.

Σε αντίθετη περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη μας και το Σωματείο μας, δυστυχώς, θα θεωρήσουν την στάση σας υποκριτική και δεν θα στηρίξουν ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε εσάς ατομικά και η οιαδήποτε εμφάνισή σας στον νομό Τρικάλων, εφόσον δεν επιλυθούν τα προβλήματά μας, θα είναι προεκλογικά και εκλογικά αποδοκιμαστέα.

Τρίκαλα, 8 Μαΐου 2024

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης